PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní čínské texty I - ATJ100199
Anglický název: Modern Chinese Texts I
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (22.09.2020)
Kurs je doplňkem základního jazykového kursu a současně přípravou na samostatnou práci s neupravovanými čínskými texty. Náplní kurzu je četba a překlad kratších literárních i neliterárních textů. Četba upevňuje znalost nejdůležitějších gramatických jevů a procvičuje schopnost orientace a porozumění neznámému textu. Důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby.

Podmínky atestace: Pravidelná četba, samostatná příprava textů, úspěšné splnění průběžných testů ověřujících pasivní znalost vybrané slovní zásoby.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (16.09.2022)

Texty ke čtení vybírány z níže uvedených titulů a z internetu:

Luo Qing. Zhongguo ertong shi. In: Luo Qing: Shiren zhi deng. Taibei: Dongda, 1992.

Mu, Aili and Mike Smith. Contemporary Chinese Short-Short Stories: A Parallel Text. New York: Columbia University Press, 2019.

San Mao. Sahala de gushi. Guangzhou: Guangdong lüyou chubanshe, 1996.

Xianggang xunbao ji. Nanchang: Ershiyi shiji chubanshe jituan, 2016.

Xiao Hong. Hulanhe zhuan. Shanghai: Xinwenyi chubanshe, 1955.

Xu Dishan. Rensheng kongshan lingyu. Changsha: Hunan wenyi chubanshe, 1995.

Xu Xing. Shengxia de dou shuyu ni. Wuhan: Changjiang wenyi chubanshe, 2004.

Zhongguo shenhua. Shanghai: Shanghai wenyi chubanshe, 1990.

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (21.09.2021)

Texty a testovaná slovní zásoba jsou pro studenty dostupné prostřednictvím aplikace Moodle: http://dl1.cuni.cz/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK