PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní čínština pro neoborové studenty I - ATJ100161
Anglický název: Modern Chinese as Optional Oriental Language I
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (25)
letní:neomezen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (02.05.2016)
První část čtyrsemestrálního úvodu do současné hovorové cínštiny. Kurz je určen predevším studentům dálněvýchodních oborů, dále též dalším zájemcům z
řad studentů FFUK.

Důraz je kladen na 1) nácvik správné výslovnosti 2) výklad základních gramatických jevů 3) seznámení s čínským písmem 4) zvládnutí základní mluvené komunikace

Podmínky atestace:
1) minimálně 80 % docházka v každém semestru
2) absolvování pravidelných kontrolních testů a závěrečného testu
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (02.05.2016)

Učebnice:

Pollard, D.E. and Ping-cheng T’ung. Colloquial Chinese. London: Routledge, 1989.

 Literatura doporučená:

A Practical Chinese Grammar for Foreigners. Beijing: Sinolingua, 1988.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (02.05.2016)

Rozvrh kurzu a studijní materiály budou pro studenty dostupné prostřednictvím aplikace Moodle: http://moodle.ff.cuni.cz/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK