PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Překladatelská propedeutika (čínština) - ATJ100129
Anglický název: Introductory Course in Written Translation
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATJ100192
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (31.08.2018)
Seminář poskytuje základní metodologický návod a praktické procvičení překládání neliterárních i literárních textů. V průběhu kurzu studenti odevzdávají komentované překlady kratších textů ruzných typů. Důraz je kladen na samostatnou přípravu a aktivní práci v hodinách.

Podmínky atestace:

pravidelná docházka
pravidelná příprava a aktivní práce v semináři
vypracování všech zadaných překladů, revizí a korektur

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (31.08.2018)

Chan Sin-wai a David Pollard: An Encyclopaedia of Translation, Chinese - English, English - Chinese. Hong Kong: The Chinese University Press, 2001.

Knittlová, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.

Krijtová, Olga. Pozvání k překladatelské praxi: kapitoly o překládání beletrie. Praha: Karolinum, 1996.

Kufnerová, Z. a kol. Překládání a čeština. Praha: H+H, 2003 (1. vyd. 1994).

Pellatt, Valerie and Eric T. Liu. Thinking Chinese Translation. London and New York: Routledge, 2010.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (31.08.2018)


Texty a další materiály ke stažení: http://dl1.cuni.cz/

 

zimní semestr

 

1. Překlad neliterárního textu: publicistický text

2. Překlad neliterárního textu: odborný text

3. Překlad neliterárního textu: populárně - naučný text

 

letní semestr 

 

1. Překlad literárního textu: esej

2. Překlad literárního textu: povídka

3. Překlad literárního textu: báseň

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK