PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Klasická čínština pro neoborové studenty II - ATJ100070
Anglický název: Classical Chinese as Optional Oriental Language II
Zajišťuje: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Záměnnost : AKO100088, AKO500085
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (30.09.2011)

Druhá část čtyřsemestrálního kurzu klasického čínského jazyka pro neoborové studenty. Kurz je založen v zásadě na četbě textů klasického období obsažených v chrestomatii sestavené T. N. Nikitinou, materiál však bude rozšířen o literární díla pozdějších období, zahrnující rozmanitější žánry jako např. poezie, memorandum či esej.

Výklad mluvnických jevů probíhá víceméně spontánním způsobem odvislým od konkrétních míst v původních textech; je sice založen na systému podaném v práci T. N. Nikitiny, zejména díky dostupnosti příslušných učebních materiálů, ale klade si za cíl pochopení širších souvislostí včetně komparativní perspektivy. Součástí kurzu jsou i doplňující informace z oblastí klasické čínské filologie a reálií staré Číny.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (30.09.2011)

* Literatura:
Nikitina, T. N. Chrestomatija drevněkitajskich těkstov. Leningrad: Leningradskoj universitět, 1982.
Nikitina, T. N. Gramatika staročínských textů Grammatika drevněkitajskich těkstov. Praha: Karolinum, 2005.

Pulleyblank, Edwin G., Outline of Classical Chinese Grammar. Vancouver: UBC Press, 1995.

Gabelentz, Georg von der, Chinesische Grammatik. Leipzig. Reprint Leipzig: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1953.

Harbsmeier, Christoph. Logic and Language.Science and Civilization in Ancient China vol 7.Cambridge: Cambridge University Press´, 1998.

 

* Slovníky:
Mathews, R. H. A Chinese-English Dictionary. Shanghai: China Inland Mission and Presbyterian Mission Press, 1931.
Ošanin, I. M. et al. Bol´šoj kitajsko-russkij slovar. Moskva: Nauka, 1983. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK