PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Analýza literárního textu II (FR) - ATF30017
Anglický název: Analysis of Literary Text II
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Záměnnost : ATF200009
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (19.09.2021)
Přednáška podává přehled francouzské literatury 20. století s důrazem na tvorbu současných autorů. Klíčem k hlubšímu poznávání literatury není chronologický přehled, ale zaměření na jedinečnost tvůrčího přístupu jednotlivých autorů ve vztahu k různým aspektům literárního vývoje. Sledována a komentována je i recepce francouzské a frankofonní literatury v českém prostředí, její kulturní význam (literárněhistorické prezentace, literárněkritické studie a překlady). Posluchač získá i základní informaci o česko-francouzských literárních kontaktech.<br>
<br>
Seminář je zaměřen rozvoj kompetence analyzovat literární text, jež je stěžejní pro správnou volbu případné strategie překladu. <br>
Student má získat schopnost objektivně posoudit daný text z hlediska obsahového i jazykového, vyhodnotit jeho příznakové rysy, posoudit text zohledněním jeho místa a role v kontextu soudobé tvorby i literatury jako takové.<br>
Analýza se neomezuje na aplikaci jediné literárně interpretační metody, z hlediska překladatelských potřeb jde o analýzu komplexní (záležitosti stylotvorné ve francouzštině a češtině, širší mezikulturní problematika). <br>
<br>
1) Moderní francouzská literatura - krize románu? Literatura po r. 1898. Seminář: analýza incipitu (Diderot, Stendhal, Zola, Flaubert, Céline, Queneau, Echenoz, Izzo)<br>
2) Literatura, jak psát - L.-F. Céline. Seminář: Queneau, Dard; Pinget, Bon; Quignard, Michon<br>
3) Literatura, o čem psát. Seminář: Gide (La Porte étroite), Queneau (Le Chiendent), Beckett, Perec (La Vie - Mode d´emploi), Sollers (Femmes), Sartre (La Nausée), Echenoz (Un an), N´Diaye (Rosie Carpe)...<br>
4) Autobiografie, autofikce... Seminář: Sartre (Les Mots), Sarraute (Enfance), Doubrovsky, Ernaux, Houellebecq, Angot...<br>
5) Odcizení, individualismus, samota. Seminář: Camus (L´Etranger), Sartre, Houellebecq, Beigbeder, Toussaint, Mauvignier, Oster…<br>
6) Síla příběhu, historie v románu; detektivka. Seminář: Giono (Un roi sans divertissement), Tristan, Germain, Michon, Viel, J. Littell, L. Binet...; Manchette, Jonquet, Izzo, Vargas...<br>
7) Jiný - nový román. Seminář: Robbe-Grillet (La Jalousie), Barthes; R. Camus; Echenoz, Toussaint, Deville, Ravey, Redonnet<br>
8) Rituál, ceremonie... frankofonie. Seminář: Genet (Les Bonnes), Volodine; Chamoiseau, Kourouma, Choukri...<br>
9) Angažovanost? Literatura menšin, erotika a literatura. Seminář: Koltès (Návrat do pouště), Guibert, Besson; Djebar, Begag, Bouraoui, Khadra; Aury, de Berg, Angot, Despentes, C. Millet... <br>
10) Poezie. Seminář: Michaux, Bonnefoy, Tardieu.<br>
11) Divadlo. Seminář: Koltès, Lagarce, Vinaver; Schmitt, Reza...<br>
12) Prezentace četby<br>
13) Prezentace četby<br>
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (19.09.2021)

Min. 75 % účast na výuce a aktivní práce v seminářích.

Dvě písemné zprávy o četbě.

Závěrečný test (analýza úryvků). Ústní zkoušení jen ve výjimečných případech - po předběžné domluvě.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (19.09.2021)

Bourdieu, Pierre. Pravidla umění: vznik a struktura literárního pole. Přel. Petr Dytrt a Petr Kyloušek. Brno : Host, 2010.

Braudeau, M. ; Proguidis, L ; Salgas, J-P ; Viart, D. Le roman français contemporain. Paris : adpf, 2002.

Casanova, Pascale. Světová republika literatury. Přel. Čestmír Pelikán. Praha : Karolinum, 2012.

Compagnon, Antoine. Littérature francaise moderne et contemporaine. Přednášky z College de France. [online]. Dostupné z http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2013-2014.htm.

Mittérand, Henri. La littérature française du XXe siècle. Paris : Nathan, 1996.

Pechar, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha : Filosofia, 1999.

Pour une « littérature-monde » en français (Le Monde, 16.4.2007).

Robbe-Grillet, Alain. Préface à une vie d´écrivain. Paris : Seuil, 2005.   

Tonnet-Lacroix, Eliane. La littérature française et francophone de 1945 à l´an 2000. Paris : L´Harmattan, 2003.

Touret, Michele. Histoire de la littérature française du XXe s. Tome I. 1898-1940. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2000.

Šrámek, Jiří. Panorama francouzské literatury od počátků po současnost. Díl I a II. Brno : Host, 2013.

Vannier, Gilles. Histoire de littérature française. XXe siècle. Tome II. 1945-1988. Paris : Bordas, 1994.

Viart, Dominique ; Vercier, Bruno. La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations. Paris : Bordas, 2005.

Viart, D. ; Vercier, B. Současná francouzská literatura – dědictví, modernita, proměny. Přel. Petr Dytrt, Jovanka Šotolová, Ladislav Václavík. Praha : Garamond, 2008.

Wolton, Dominique. Mondes francophones. Paris : adpf, 2006. Také jako dokument [online], dostupný z www.adpf.asso.fr>).

 

Další literatura

Charpentier, Isabelle (ed.). Comment sont reçues les œuvres. Paris : Créaphis, 2006.

Cosset, Pierre-Laurent ; Grafnetterová, Lenka. Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále. Praha : SLON, 2009.

English, James F. Ekonomie prestiže. Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Přel. Martina Neradová. Brno : Host, 2012.

Fryčer, Jaroslav (ed.). Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha : Libri, 2002.

Gauvin, Lise. La Fabrique de la langue. De François Rabelais à Réjean Ducharme. Paris : Seuil, 2004.

Hrala, Milan (ed.). Kapitoly z dějin českého překladu. Praha : Karolinum, 2002.

Lecherbonnier, B. (et al.). Littérature. Textes et documents XXe siècle. Paris : Nathan, 1989.

Lejeune, Ph. Le pacte autobiographique. Paris : Seuil, 1975.

Lepape, Pierre. Le Pays de la littérature. Des Serments de Strasbourg à l´enterrement de Sartre. Paris : Seuil, 2003.

Pechar, Jiří. Interpretace a analýza literárního díla. Praha : Filosofia, 2002.

Ryngaert, Jean Pierre. Introduction à l'analyse du théâtre. Paris : Armand Colin, 2004.

Salgas, J.-P. ; Nadaud ; Schmidt, J. Le roman français contemporain. Paris : adpf, 1997.

Zatloukal, Antonín. Studie o francouzském románu. Olomouc : Votobia, 1995.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK