PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Inroduction to Western Tibetan and Amdo Dialects (Úvod do západotibetských dialektů a amdoštiny) - ATB500040
Anglický název: Inroduction to Western Tibetan and Amdo Dialects
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Nima Hojer Lama, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
Jazykem přednášek a seminářů bude angličtina. Tento jednosemestrální předmět bude v první polovině rozvíjet praktické
znalosti západotibetských dialektů. V druhé polovině pak severovýchodní dialektické skupiny, tzv. amdoštiny, která patří
k nejpočetnějším tibetským dialektům. Zároveň se jedná o nejarchaičtější dialekty, které jsou jiným dialektickým
skupinám velmi obtížně srozumitelné. V úvodu budou vysvětleny základní rysy fonetiky a gramatiky. Absolventi kurzu
budou schopni základní komunikace a osvojí si základní slovní zásobu amdoštiny. Zkouška bude ústní formou a prověří
teoretické znalosti v pohovoru a následně praktické dovednosti jednoduchým pohovorem vedeném ve vyučovaném
dialektu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (26.05.2021)
Literatura
sKal bzang ’gyur med, sKal bzang dbyangs can. 2002. Bod kyi yul skad rnam bshad (An Introduction to Tibetan dialects)

MIN, Shengzhi. 2003. A-mdo'i kha-skad slob-deb (Amdo Dialect). Xining

TOURNADRE, N., KONCHOK JIATSO. 2001. "Final auxiliary verbs in literary Tibetan and in the Dialects" in LTBA. Vol. 24.1. University of California. Pp. 49 - 111.

TOURNADRE, N. 1996b. “Comparaison des systèmes médiatifs de quatre dialectes tibétains (tibétain central, ladakhi, dzongkha et amdo) » in Guentchéva (ed.) (1996 :195-213).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (26.05.2021)

1. Úvod: skupina západotibetských dialektů

2. Fonetika

3. Základní charakteristika gramatiky

4.-6. Lekce

7. Skupina dialektů Amda

8. Fonetika

9. Základní charakteristika gramatiky

10.-13. Lekce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK