PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia dialektů - ATB500039
Anglický název: Introduction to Tibetan Dialects
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
Tento předmět je seznámením s tibetskými dialekty. Tibetskými dialekty se mluví na velkém území, které je součástí
několika státních útvarů: ČLR, Indie, Nepálu, Pakistánu, a případně i Bhutánu, Na rozdíl od jiných jazyků je proces
standardizace tibetštiny na poměrně nízké úrovni. Jediným pojítkem mezi dialekty je společný literární jazyk. Z tohoto
důvodu je nanejvýš žádoucí pro studenty tibetanistiky seznámit se s problematikou tibetských dialektů.
Studenti budou seznámeni s kritérii pro určování jednotlivých dialektů a dialektických skupin, prototibetštinou a s
jednotlivými etapami vývoje tibetštiny. Nejdříve budou vysvětleny hlavní shody a rozdíly mezi dialektickými skupinami.
Dále budou podrobněji charakterizovány jednotlivé dialekty: centrální, východní, severovýchodní, jižní a západní. U každé
dialektické skupiny budou vysvětleny základní rysy fonetiky, gramatiky a slovní zásoby.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
Literatura
sKAL-bZANG 'GYUR-MED et al. 2002. Bod kyi yul-skad rnam-bshad (An Introduction to Tibetan Dialects). Beijing.

TOURNADRE, N., KONCHOK JIATSO. 2001. "Final auxiliary verbs in literary Tibetan and in the Dialects" in LTBA. Vol. 24.1. University of California. Pp. 49 - 111.

TOURNADRE, N. 1996b. “Comparaison des systèmes médiatifs de quatre dialectes tibétains (tibétain central, ladakhi, dzongkha et amdo) » in Guentchéva (ed.) (1996 :195-213).

TOURNADRE, N. 2005. « L’aire linguistique tibétaine et ses divers dialectes » in LALIES, No 25.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

1. Úvod: co to jsou dialekty, prototibetština, sociolekty

2. Etapy vývoje tibetštiny, geografické vymezení tibetských dialektů, dialektické skupiny

3. Archaická tibetština: základní charakteristika

4. Stará tibetština: základní charakteristika

5. Klasická tibetština + moderní tibetština: základní charakteristika

6. Základní shody a rozdíly mezi dialekty

7.- 8. Centrální dialekty (rozdělení, rozdíly)

9.- 10. Dialektická skupina Kham-Hor

11. Ladačtina a baltiština

12.- 13. Dzongkha a lhokä

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK