PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminar of Modern Colloquial Tibetan a (Seminář moderní hovorové tibetštiny a) - ATB500033
Anglický název: Seminar of Modern Colloquial Tibetan a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Nima Hojer Lama, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Nima Hojer Lama, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
Výuka proběhne v angličtině. Seminář bude věnován současným kulturním, náboženským a politickým událostem v
Tibetu a oblastech obývaných Tibeťany. Výchozími materiály budou novinové a internetové články. Seminář bude veden
v tibetštině: studenti budou o daných tématech diskutovat tibetsky.
Zápočet bude udělený na základě krátkého pohovoru v tibetštině.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (26.05.2021)
Literatura
novinové články, např. Bod-kyi-dus-bab (Tibet Times) publikované v Dharamsale, Indie.

internetové stránky v tibetštině

Nyi.che bzang.po‘i sgrung (Stories of Nyiche Sangpo). Lhasa: Bod.ljongs mi.dmangs dpe.skrun.khang. 2000.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (26.05.2021)

1.-13. diskuze o kulturních, náboženských nebo politických tématech na základě aktuálních novinových nebo internetových článků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK