PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mandžuština pro neoborové studenty II - ATB500026
Anglický název: Elementary Manchu
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Mandžuština II navazuje na předmět Mandžuština I a je zaměřená především na četbu různých typů mandžuských
textů- Zpočátku jsou i čteny texty v literární šivejštině, která se svou jednodušší strukturou blíží mluvenému jazyku,
poději texty v klasické i nestandardní literární mandžuštině. V případě zájmu studentů je vyučována mluvená
forma mandžuštiny (šivejština).
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Gorelova, L., M., Manchu Grammar. Brill 2002.

Li, G. L.: Manchu - A Textbook For Reading Documents, Honolulu 2000.

Janhunen, J.: Manchuria - an Ethnic History, Helsinky 1996.

Anonymus: Donjina-i ejehe sabuha ejebun, Urumči 1994.

Niyamangga gisun II, Urumči 1994

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

1.-2. Texty z učebnice Niyamangga gisun II.

3.-10. Pohádky ze sbírek Sibe uksurai irgen siden jube.

11.-14. Ukázka z autentického dobového deníku Donjina-i sabuha donjiha ejebun.

15.-20. Historiografické texty z učebnice Manchu - Textbook for reading documents

21.-26. Ukázka z follórního mandžuského textu Nišan saman-i bithe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK