PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Šamanské tradice centrální Asie - ATB500020
Anglický název: Shaman Traditions of Central Asia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMNV00023
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Přednáška má za cíl na materiálu konkrétních případů náboženských tradic Centrální Asie, v nichž hrají důležitou
roli prostředníci mezi světem lidí a světem božstev, demonstrovat hlavní společné a odlišné rysy daného jevu a
iniciovat diskusi o teoretických otázkách. Úvodní hodiny jsou věnovány vymezení pojmů „šaman“, „médium“ a
problematice používání souvisejících termínů západní antropologie a religionistiky, existujícím definicím jevu a
dějinám bádání. Následně jsou rozebírány konkrétní případy šamanských tradic a tradic médií v Centrální Asii.
Pozornost je věnována epickým a rituálním textům, průběhu rituálů, termínům používaným v příslušných jazycích
a interakce šamana nebo média se společností. V průběhu cyklu 3-4 přednášky jsou vyhrazeny pro hostující
přednášející – odborníky na konkrétní oblasti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Cyklus je zakončen zkouškou, která bude pohovorem nad klasifikovanou prací.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Bellezza, J. V., 2005, Spirit-mediums, Sacred Mountains and Related Bon Textual Traditions in Upper Tibet. Leiden: Brill.

Berounský, D., 2008, Powerful Hero (Dpa’ rtsal): Protective Deity from the 19th century Amdo and his mediums. In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA’08, Vol. 1/2. Special Issue. Mediums and Shamans in Central Asia. Prepared by Daniel Berounský. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha, 2008, pp. 67-115.

de Nebesky-Wojkowitz, R., 1993, Oracles and Demons of Tibet. Delhi: Book Faith India.

Diemberger, H., 2005, Female Oracles in Modern Tibet. In: Havnevik, H.; Gyatso, J., Women in Tibet, New York: Columbia University Press.

Smith, F. M., 2009, Deity and Spirit Possession in South Asia. Delhi: Motilal Banarsidass.

Snying po rgyal; Rino, Solomon, 2008, Deity Men: Reb gong Tibetan trance mediums in transition. Asian Highlands Perspectives.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

1.-4. Dějiny bádání o šamanech, historie a současnost používání pojmu „šaman“ a „médium“, nejčastější definice těchto pojmů, další pojmy užívané západní antropologií, nejčastější metody používané při zkoumání šamanů a médií

5.-6. Přehled etnických dějin Centrální Asie

7.-9. Šamani u tunguzských etnik (Mandžuové, Šivejové)

10.-11. Mongolská šamanská tradice - historie a společný základ

12.-14 Chorčinové.

15.-16. Bargové a další Mongolové Hulunbuiru

17. Burjati

18. Daguři

19.Tuvinci

20-21. Rané zmínky o médiích v Tibetu

22-23. Obecné charakteristiky tibetských médií

24. Případová studie z Amda: mnišské médium

25. Případová studie z Amda: laické médium

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK