PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Buddhismus B II - ATB200034
Anglický název: Buddhism B II
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATB00034
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Záměnnost : ATB00006
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)
Předmět Buddhismus je dělený symbolicky podle „trojího klenotu“ buddhistů: tedy Buddhy, jeho Dharmy a obce
mnichů či Sanghy. V první části se podrobně pojednává o životě Buddhy Šákjamuniho. V druhé je představená
jeho nauka (Dharma), tj. ústřední body jeho nauky. V poslední části (Sangha, mnišská obec) je nastíněný vývoj
buddhismu a jeho šíření do jednotlivých asijských zemí.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)
Povinná studijní literatura:
“Maháparinibbánasutta“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy IV, Praha: DharmaGaia 1995.

“Sútra o roztočení kola zákona“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy I, Praha: DharmaGaia 1994, 11-15;

nebo “Rozprava o roztočení kola zákona“, přel. Jan Filipský, in: Duchovní prameny života, Praha: Vyšehrad 1997, 301-

304 (1. vyd. Prameny života, Praha: Vyšehrad 1982, 250-253).

Carrithers, Michael, Buddha, Praha: Odeon 1994.

Fišer, Ivo, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu, Praha: DharmaGaia 1992.

Miltner, Vladimír, Vznik a vývoj buddhismu, Praha: Vyšehrad 2001.

Williams, Paul, Mahāyāna Buddhism. The Doctrinal Foundations. London-New York: Routledge 1989.

Williams, Paul, Buddhistické myšlení: Úplné uvedení do indické tradice. Praha: Ex oriente 2011

Dopoučená literatura:
Conze, Edward, Stručné dějiny buddhismu, přel. Jolana Navrátilová, Brno: Jota 1997.

Dhammapadam: Buddhistická sbírka průpovědí správného života, přel. Vincenc Lesný, Praha: Symposion 1947.

Dhammapadam: Cesta k pravdě, přel Karel Werner, Bratislava: CAD Press 22001 (1. vyd. Praha: Odeon 1992).

Dutt, Sukumar, Buddhist Monks and Monasteries of India. Delhi: Motilal Banarsidass 1988.

Džátaky. Příběhy z minulých životů Buddhy, přel. Dušan Zbavitel, Praha: DharmaGaia 1992.

Earhart, H. Byron, Náboženství Japonska: Mnoho tradic na jedné svaté cestě, přel. Robin Heřman, Praha: Prostor 1998.

Filipský Jan - Jaroslav Vacek, Ašóka, Praha: Orbis 1970.

Heirman, A.; Bumbacher, S. P. (eds.), The Spread of Buddhism. Leiden: Brill.

Samuel, Geoffrey, The Origins of Yoga and Tantra. Cambridge: Cambridge University Press 2008.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)

1.-2. Počátky hnutí mahájány

3.-4. Mahájánské texty, klášterní univerzity v Indii do příchodu muslimů

5.-6. Tantrický buddhismus

7. Buddhismus v oblasti Hedvábné stezky

8. Buddhismus v Číně a Koreji

9. Buddhismus v Japonsku

10. Buddhismus v JV Asii (Barma, Thajsko, Kambodža, Laos)

11.-12. Buddhismus v Tibetu a Mongolsku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK