PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tibetština IIb - ATB100006
Anglický název: Tibetan IIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D. (10.05.2023)
Cílem předmětu je umožnit studentům získat ucelený přehled gramatiky hovorového jazyka, především jeho základních gramatických kategorií a jevů. Stejně jako v předcházejícím semestru bude výuka rozdělena na gramatické tématické celky a důraz bude kladen na objasnění dané problematiky komplexním způsobem, aby studenti byli schopni propojit ji s dalšími jevy. V tomto semestru se zaměříme převážně na následující tematické celky:
Přímá a nepřímá řeč (tzv. hybridní)
Problematika adjektiv a adjektivní sufixy
Imperativ, rozkazovací tvar sloves, imperativní sufixy
Nadále budeme pokračovat v tématech započatých v minulém semestru týkajících se hlavně problematiky sekundárních sloves, epistemické modality a nominalizátorů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D. (10.05.2023)

TOURNADRE, N., SANGDA DORJE. 2003. Manuel of Standard Tibetan. Language and Civilization. Ithaca, New York: Snow Lions Publications.

HU, Tan et al. 1989. Lasa kouyu duben. (A Textbook of Lhasa Dialect). Beijing: Minzu chubanshe.

THUB-bSTAN dBANG-PO et al. 2002. Lha-sa'i kha-skad sbyong-deb (A Textbook of Lhasa Dialect). Lhasa: Bod.ljongs mi.dmangs dpe.skrun.khang.

BARTEE, E., NYIMA DROMA. 1998. Beginning Lhasa Tibetan Textbook. Dallas: The Summer Institute of Linguistics.

Bod-rgya tshig-mdzod chen-mo. (Great Tibetan-Chinese dictionary) 1993. Beijing: Minzu chubanshe.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D. (09.05.2023)

Hlavní tematické okruhy:


1.-4. Přímá a nepřímá řeč (hybridní)

5.-6. Lexikální a sekundární sloveso dgos

7.-9. Adjektiva a adjektivní sufixy

10. Ruzné typy vyjádření "proč"

11. Vyjádření přítomného průběhového času

12. Opakování probrané látky

13.-14. Další epistemické typy (yod ´gro, med ´gro)

15. -17. Imperativ, imperativní tvary sloves, imperativní sufixy

18.-19.  Adverbia s byas

20-21. Nominalizátor sa

22.-23.Sekundární sloveso chog

20. Nominalizátor mkhan

25-26. Souhrnné opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK