PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tibetština IIb - ATB100006
Anglický název: Tibetan IIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
Jazykový kurz je určen k prohlubování základů a detailnějšímu studiu gramatiky tibetštiny. Dotýká se například
slovesných tvarů stvrzujícího postoje yod a ‘dug, slovesných partikulí rang, long, sa; užití slovesných infinitivních
konstrukcí s partikulemi yag, gar, rgyu; modálního slovesa dgos, konstrukcí dgos byung; konektivního yang; pomocných
sloves a prokazujících modalit; vyjádření pravděpodobnosti; nominalizátory pa, rgyu, mkhan, stangs, yag; složených
sloves; podmínkových konstrukcí za užití částice na; vyjádření účelu s pomocí částice gar; negativních částic ma, med,
mi, min; větnými spojkami, konstrukcí a strukturou složitějších vět; imperativního sufixu rogs gnang; postpozic;
asociativu za užití dang; dang jako syntetizující vazby; affixu chen. Součástí předmětu je četba a memorace.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

Goldstein, Melvyn. Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley: University of California Press, 1991.

Chonjore, Tsetan: Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala: Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA), 2003.

Liberman, Kenneth - Narkyid, Ngawangthondup, Pattern Drills in Intermediate Conversational

Tibetan. Dharamsala, LTWA, datum vydání neuvedeno.

Sopa Geshe Lhundup, Lectures on Tibetan Religious Culture. Dharamsala, Library of Tibetan Works & Archives. 1983.

Tournadre, Nicolas - Dorje, Sangda: Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York:

Snow Lion Publications, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

Hlavní tematické okruhy

1. Další rozkazovací sufixy

2.-3. Superlativ, adjektivní srovnávací konstrukce

4. Konstrukce ma gtogs

5. - 6. Vedlejší věty: vyjádření současnosti a předčasnosti

7. Sufix tsam, sufix ni

8. Opakování probrané látky

9.-10. Složená slovesa

11. -12. Tibetské protějšky českých vztažných vět

12.-13. Minulý a budoucí čas modálních sloves + další modální konstrukce

14-15. Kauzativní konstrukce + jiné konstrukce (da ga ze, pa da ka, ma + rang)

16.-17. Nepřímé otázky, struktura složitějších vět

18. -19. Vynechání slovesné koncovky, korektivní a mnemické koncovky

20. Kauzativní a rezultativní slovesa

21. Konstrukce s ched du

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK