PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Povinně volitelný předmět - Ženy ve vědě jako databáze - ATAV00002
Anglický název: Women and Science Database
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (01.02.2016)

Vyučují: doc. L. Heczková, PhD., E. Kalivodová, PhD., K. Svatoňová, PhD.<br>
<br>
V procesu vytváření elektronické databáze se trvale podchytí ženy, jejichž přínos byl významný v rozličných odborných disciplínách a oblastech. Koncipovaná databáze albina.ff.cuni.cz chce mít genderově historickou vypovídající hodnotu, bude usilovat o genderové doplnění historie vědy a odborné práce do roku 1945. Seminář navazuje na výsledky loňského semináře a na spolupráci s Národní centrem Ženy a věda AV ČR. <br>
Studentky a studenti budou sa mi na základě metodicky vedených výzkumů vytvářet lexikografická hesla, budou se učit hledat zdroje informací, kompilačně s nimi pracovat a prezentovat je v textech, vytvářet bibliografie sledovaných osobností. Budou též moci sami „znovuobjevit“ pozoruhodné osobnosti. V rámci kurzu budou mít možnost přímo pracovat s elektronickou databází v prostředí „wikisofie“ a vřazovat do ní svá hesla. V tomto smyslu kurz rozvíjí obecnější dovednosti a schopnosti akademického bádání a psaní a také elektronické publikace. Podmínkou k zápočtu je vytvoření dvou malých hesel a jednoho většího, případně menší počet za předpokladu kombinace s jejich překladem do angličtiny.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (21.02.2016)

Literatura (výběr):

Bahenská, M. - Heczková, L. - Musilová, D. O ženské práci. Praha: Masarykův ústav

AV ČR, 2014

Bahenská, M. Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v

Praze v 19. století. Praha: Slon/Libri 2005.

Doudová, M. Velké ženy české. Praha: X-Egem 1997.

Heczková, Libuše, Píšící minervy. Praha: FF UK 2009.

Kafka, Josef. 350 ženských povolání. Praha: Šimáček 1916.

Kalivodová, E. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? Praha:

Karolinum 2010.

Lancová, J. - Říha, O. - Stejskal, C. - Šeracky, F. Správná volba povolání. Praha:

1925

Pešek, J. - Ledvinka, V., eds., Žena v dějinách Prahy. Praha : Scriptorium, 1996.

Secká, Milena. Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti. Praha: Národní

muzeum, 2012.

Spěváček, Václav, České ženy v práci pedagogické. Praha: Pedagogicky ústav AV ČR

1975

Stloukal, K. Královny, kněžny a velké ženy české. Praha: J. R. Vilímek, 1941.

Štrbáňová, S. "Ženy ve vědě v letech 1840-1989",

http://www.veda.cz/article.do?articleId=22769

Urbánek, J. F., Biografický a bibliografický slovník českých spisovatelů... 1800-1910

(2 díly, 1910).

Zach, A., Kniha a český exil (1995).

http://www.zenyvumeni.cz

Slovníky, příručky

Česká literatura 1918-1945 (1970, red. J. Rambousek, V. Vařejková, Z. Zapletal).

Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (1972, red. K. Homolová, M. Otruba a Z.

Pešat).

Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník 20. století (1999);

Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník 20. století (1999).

Katalog knih českého exilu 1948-1994 (1995, sest. J. Gruntorád).

Kunc, J., Česká literární bibliografie 1945-1963 (1966) (3 díly a 2 sv. doplňků, 1963-

68).

Kunc, J., Slovník českých spisovatelů beletristů 1945-1956 (1957).

Kunc, J., Slovník soudobych českych spisovatelů. Krásné písemnictví v letech 1918-

45 (2 sv., 1945-46).

Lexikon české literatury

Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů

1945-2000 (2002, red. B. Dokoupil).

Slovník českých spisovatelů. Pokus o rekonstrukci dějin české literatury 1948-1979

(Toronto 1982, usp. J. Brabec, J. Gruša, I. Hájek, P. Kabeš a J. Lopatka).

Slovník naučný 1-12 (1860-74, 1887, red. F. L. Rieger).

Vopravil, J., Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (1973).

Biografický slovník českých zemí (od 2004, v sešitech) Slovník naučný 1-12 (1860-

74, 1887, red. F. L. Rieger).

Biografický slovník českých zemí (od 2004, v sešitech).

Slovník českých spisovatelů (2005, 2. vyd., red. V. Menclová, V. Vaněk).

Ottův slovník naučný nové doby 1-6 (12 sv., 1930-43).

Ottův slovník naučný nové doby 1-6 (12 sv., 1930-43).

Masarykův slovník naučný 1-7 (1925-33).

Masarykův slovník naučný 1-7 (1925-33).

Ottův slovník naučný 1-28 (1888-1909).

Ottův slovník naučný 1-28 (1888-1909).

Vavroušek, B., Literární atlas československý 1, 2 (1932-38, s přispěním A. Nováka).

Instituce:

Česká národní bibliografie:

http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=cnb

Institut umění / Divadelní ústav v Praze

Knihovna Akademie věd ČR (Kramerius) → Ústav pro českou literaturu AV ČR

Knihovna Národního muzea

Knihovny Univerzity Karlovy → Knihovna Filozofické fakulty UK

Libri prohibiti: http://libriprohibiti.cz

Literární archiv PNP

Městská knihovna v Praze

Moravská zemská knihovna v Brně (Kramerius)

Národní knihovna:

http://katif.nkp.cz + katalogy

Národní archiv

Národní knihovna (Slovanská knihovna / Souborny katalog ČR / Kramerius / Katif)

Památník národního písemnictví v Praze

Ústav pro českou literaturu AV ČR

http://www.ucl.cas.cz/cs/databaze/bibliograficke-databaze

http://www.ceska-poezie.cz/cek/

http://archiv.ucl.cas.cz/

http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/soubory/FXS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK