PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělština I. Kurz pro mírně pokročilé - ASZSJ3010
Anglický název: Spanish. Course I
Zajišťuje: Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština, čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová
PhDr. Eva Šašková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)
Kurz je určen studentům, kteří ovládají základy obecné španělštiny na úrovni A2
Během kurzu se rozvíjejí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti, cílem je dosažení úrovně B1.
Kurz je jednosemestrální, 2x2 hod. týdně. (Účast je tedy povinná oba dva dny.)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Kurz je zakončen zápočtem, který studenti a studentky obdrží po splnění následujících podmínek.

  • docházka (75% hodin)
  • plnění domácích úkolů
  • aktivní práce v hodině
  • písemná práce  na závěr semestru (60%)
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Základní učebnice:

Cuenca, Alonso; Prieto, Rocío,  Embarque 2, Edelsa

Doplňková literatura:

Castro, Uso de la gramática española, nivel elemental, Madrid, Edelsa

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Náplň kurzu: 

Základní učebnice:
Cuenca, Alonso;Prieto, Rocío,  Embarque 2, Edelsa

Gramatika: slovesa pravidelná a nepravidelná (výběr), slovesa zvratná, pomocná a způsobová. Imperativ (imperativo afirmativo y negativo), základní použití minulých časů (pretérito perfecto, indefinido, imperfecto, plusquamperfecto). Opisné vazby (perífrasis verbales), konektory (conectores del discurso), úvod do subjuntivu přítomného času (presente de subjuntivo).

Řečové dovednosti: vyjádření souhlasu/nesouhlasu, telefonování, vyprávění, popis, žádost o dovolení a o pomoc.

Práce s textem: text informativní a argumentativní, úvod do odborného textu.

Písemný projev: strukturovaný a psaný životopis, neformální a formální dopis/e-mail (carta informal, formal), vyprávění příběhu, žádost.

Ústní projev: dialog, rozhovor, shrnutí, vyprávění,vyjádření souhlasu/nesouhlasu, telefonování, popis, žádost o dovolení a o pomoc.

Rozvíjení a rozšiřování slovní zásoby.

Četba a překlad obecných textů, poslech autentických nahrávek.

Výběr z hispánských reálií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK