PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní katalánská literatura (20. a 21. století) - ASZRS0056
Anglický název: Modern Catalan Literature (20th and 21st Century)
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Říha
Mgr. Andreu Bauca i Sastre, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Říha
Neslučitelnost : ASPV0024
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Říha (09.01.2023)
POPIS KURZU
Kurz poskytuje přehled dějin katalánské literatury od počátku dvacátého století až k nejsoučasnější tvorbě.

Výuka je vedena kombinovanou formou přednášky a semináře: teoretický výklad je doplňován komentáři textů. Textové ukázky jsou vyučujícím překládány – znalost katalánštiny tedy není pro účast na předmětu nezbytně nutná.

Kurz se neomezuje jen na samotnou literaturu, součástí probírané látky jsou i důležité historické (problematika španělské občanské války a katalánského exilu) a kulturní aspekty (budeme se podrobně zabývat např. katalánskou avantgardou, hnutím Nova Cançó ze šedesátých let nebo postmodernou). Témata semestru – viz níže.

ATESTACE – POŽADAVKY
Zápočet za aktivní účast na kurzu a zpracování krátkého eseje (2-3 normostrany) na téma vycházející z probrané látky.


TÉMATA
1-El Noucentisme. Noucentistická filosofie a próza. Eugeni d´Ors. Noucentistická poezie: Josep Carner, Guerau de Liost.
2-Katalánská avantgarda. Futurismus: básník J.S. Papasseit. Surrealismus: básník J.V. Foix. Salvador Dalí a jeho literární tvorba. Výtvarné a kulturní kontexty avantgardy.
3-Postnoucentisická předválečná próza dvacátých a třicátých let. J. Pla, J.M. de Sagarra.
4-Poezie dvacátých a třicátých let. Postava C. Riby.
5-Problematika španělské občanské války a jejího dopadu na Katalánsko. Literatura ovlivněná občanskou válkou: próza: M. Rodoredová. Poezie: S. Espriu
6-Katalánský exil a exiloví autoři. Zpracování exilu v jejich textech. Próza: P.Calders, V. Riera i Llorca.
7-Poválečná próza 50. a 60. let. J. Sales. Ll. Villalonga.
8-Poválečná esejistika. J. Josep Ferrater Mora, J. Fuster.
9-Poezie 50. a 60. let. Realismus a jeho překonání. P.Quart. Postava G. Ferratera.
10- Fenomén hnutí La Nova Cançó – písničkářská tvorba v katalánštině v 60 letech.
11- Próza 60–80. let. T. Moix. B.Porcel.
12- Poezie 60. a 70. let. P. Gimferrer ve svém španělském a katalánském období. Další básnici.
13- Katalánský postmodernismus. Tvorba Q.Monzóa.
14- Literatura po frankismu. Próza: J. Cabré, A. Sánchez Piñol.
15- Literatura 21. století. Skupina “Els Imparables” – S.Alzamorra, H. Bofill. Generace “Els nous nous”. Nejaktuálnější trendy.

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE SEKUNDÁRNÍ LITERATURY
CARBÓ, Ferran, SIMBOR, Vicent: Literatura catalana del siglo XX. Madrid: Síntesis, 2005
BOU, Enric (dir.): Panorama crític de la literatura catalana, vol. V., vol. VI. Barcelona: Vicens Vives, 2010, 2009.
FUSTER, Joan: Literatura catalana contemporània. Barcelona: Curial, 1972.
MOLAS, Joaquim: Aproximació a la literatura catalana del segle XX. Barcelona: Ed. Base, 2010
MANENT, Albert: La literatura catalana a l'exili. Barcelona: Curial, 1976
TRIADÚ, Joan: La novel.la catalana de postguerra. Barcelona: Ed. 62, 1982.
TRIADÚ, Joan: La poesia catalana de postguerra. Barcelona: Ed. 62, 1985.
CASTELLET, Josep. M, MOLAS, J.: Poesia catalana del segle XX. Barcelona: Edicions 62, 1963.
MARRUGAT, Jordi: Narrativa catalana de la postmodernitat. Edicions Universitat de Barcelona, 2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK