PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Katalánská literatura od počátků do 19. století - ASZRS0055
Anglický název: Catalan Literature (from Beginnings till 19th Century)
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Říha
Mgr. Andreu Bauca i Sastre, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Říha
Neslučitelnost : ASPV0024
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Říha (29.09.2023)
POPIS KURZU

Kurz poskytuje přehled dějin katalánské literatury od jejích počátků až do devatenáctého století.

Výuka je vedena kombinovanou formou přednášky a semináře: teoretický výklad je doplňován komentáři textů. Textové ukázky jsou vyučujícím překládány – znalost katalánštiny tedy není pro účast na předmětu nezbytně nutná.

Mezi probíraná témata patří například trubadúři a nejstarší dochované katalánské texty, středověké katalánské kroniky, dílo filosofa Ramona Llulla, katalánský rytířský román, katalánský humanismus, básnictví „klasického“ období (A. March), dále autoři období úpadku katalánského jazyka a literatury (16.-18. století) a spisovatelé obrozeneckého hnutí v 19. století. Semestr končí přednáškou o katalánském modernismu.

Kurz se neomezuje jen na samotnou literaturu, součástí výkladu jsou i podrobně zkoumané historické (vznik katalánského jazyka, fenomén národního „temna“, souvislosti národního obrození atd.) a kulturní aspekty (např. se budeme zabývat katalánským výtvarným a architektonickým modernismem). Na kurzu je zároveň uplatňován komparatistický přístup, a to z evropského, českého i španělského hlediska.

ATESTACE – POŽADAVKY
Zápočet za aktivní účast na kurzu a zpracování krátkého eseje (2-3 normostrany) na téma vycházející z probrané látky.

UPOZORNĚNÍ – kurz bude začínat první přednáškou v pondělí 9. 10.

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE SEKUNDÁRNÍ LITERATURY
RIQUER, Martín de, COMAS, Antoni. Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, 1980
RIQUER, Martín de. Literatura catalana medieval. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, 1972.
CARBONELL, Antoni et al. Literatura catalana. Dels inicis als nostres dies. Barcelona: Edhasa, 1992.
CASALS, Glòria et al. Literatura catalana amb textos comentats. Barcelona: Edicions 62, 1996.
BADIA, Lola. Literatura catalana medieval. Selecció de textos. Barcelona: Empúries, 1995.
CASTELLET, J.M., MOLAS, Joaquim. Ocho siglos de poesía catalana. Antología bilingüe. Madrid: Alianza Editorial, 1976.
COSTA, Mercè, TARRÉS, Maribel. Diccionari del català antic. Barcelona: Edicions 62, 2001.
HUGHES, Robert. Barcelona. New York: Vintage Books, 1993 (nejlepší úvod do historicko-kulturních dějin Katalánska)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK