PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lingvistika pro romanisty II - ASZRS0034
Anglický název: Linguistics for students of the Romance languages II
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Záměnnost : ASZRS0009
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (15.02.2023)
Cílem Lingvistiky pro romanisty II je seznámit posluchače s novými trendy v současné lingvistice, kde jsou data z románských jazyků v popředí zájmu. Vedle základního bloku kognitivní lingvistiky, generativní lingvistiky, teorie optimality a nejrůznějších teorií flexivní morfologie, budou středem pozornosti i aktuální otázky zmíněných směrů (např. problém flexe v generativní lingvistice a v realizačních teoriích; problémy fonologie a morfologie v rámci OT; kognitivní rozměry vybraných jazykových jevů – předložky, princip integrované metonymie apod.). Přednášky se realizují podel programu v sylabus.<br>
<br>
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (01.02.2021)

Archangeli, D. & Terence Langendoen, D. (eds.) (1997) - Optimality Theory – an overview, Oxford – Malden: Blackwell.

Aronoff, M. & Cho, S. (2001) The semantics of – ship suffixation, in: Linguistic Inquiry 32, 1, s. 167 – 173.

Aronoff, M. (1976) Word Formation in Generative Grammar, Cambridge (MA) : The MIT Press.

Aronoff, M. (1994) Morphology by Itself. Stems and Inflectional Classes, Cambridge (MA): The MIT Press.

Bloom, P. (2000) How Children Learn the Meanings of Words, Cambridge (MA): The MIT Press.

Carstairs-McCarthy, A. (1992) Current Morphology, London and New York: Routledge.

Clark, E. (1993) The lexicon in acquisition, Cambridge: Cambridge University Press.

Clark, E. (2003) First Language Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press.

Corbin, D. (1987) Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, 2 sv., Tübingen: Niemeyer (reprint 1991: Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, coll. Sens et structures, 2 sv.).

Fodor, J. A. & Lepore, E. (1998) The Emptiness of the Lexicon: Reflections on James Pustejovsky’s The Generative Lexicon, in: Linguistic Inquiry, 29, 2, s. 269 – 288.

Haegeman, L. (1994)  Introduction to Government and Binding Theory 2nd edition, Oxford: Blackwell.

Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002) Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, 1. svazek – Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum.

Hajičová, E. (2000) Teorie optimality a aktuální členění věty, in: Slovo a slovesnost 61, s. 161 – 169.

Chomsky, N. (1992) A Minimalist Program for Linguistic Theory, MIT Occasional Papers in Linguistics, Cambridge (MA): The MIT Press.

Chomsky, N. (2000) New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge: Cambridge University Press.

Kleiber, G. (1990) La sémantique du prototype, Paris: PUF.

Kleiber, G. (1994) Nominales. Essais de sémantique référentielle, Paris: Armand Colin.

Kleiber, G. (1999) Problèmes de sémantique. La polysémie en questions, Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion.

Langacker, R. W. (1987) Foundations of Cognitive Grammar, Vol. I, Theoretical Prerequisites, Stanford: Standford University Press.

Langacker, R. W. (1991) Foundations of Cognitive Grammar, Vol. II, Descriptive Application, Stanford: Standford University Press.

Lieber, R. (1992): Deconstructing Morphology. Word Formation in Syntactic Theory, Chicago: The University of Chicago Press.

Maiden, M. (2018). The Romance Verb. Morphomic Structure and Diachrony. Oxford: Oxford University Press.

Prince, A. & Smolensky, P. (1993) – Optimality Theory, Constraint Interaction in Generative Grammar (ROA Version 8/2002) – ROA Archive.

Pustejovsky, J. (1995): The Generative Lexicon, Cambridge (MA): The MIT Press.

Pustejovsky, J. (1998) Generativity and Explanation in Semantics: A Reply to Fodor and Lepore, in: Linguistic Inquiry, 29, 2, s. 289 – 311.

Scalise, S. (1984) Generative Morphology, Dordrecht: Foris.

Scalise, S. (1994): Morfologia, Bologna: il Mulino.

Štichauer, J. (2005) Ronsard, předložka dans a kognitivní lingvistika, in: Časopis pro moderní filologii 87/2, s. 79 – 91.

Temple, M. (1996): Pour une sémantique des mots construits, Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, coll. Sens et structures.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (24.03.2022)

Součástí výuky jsou kontrolní otázky vždy po zakončení tematického bloku (1) až (4). Tyto otázky studenti vypracují do jednoho týdne. Vyučující každéímu poskytne individuální konzultaci a komentář.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (01.02.2021)

1) Kognitivní lingvistika. Kognitivní gramatika. Sémantika prototypu a stereotypu. Psycholingvistika a problematika akvizice mateřského jazyka - ontogeneze i fylogenetické základy. Základní literatura: R. W. Langacker (1987; 1991), G. Kleiber (1990; 1994; 1999), E. Clark (2003), P. Bloom (2000).

2) Generativní lingvistika. Vývoj generativní gramatiky 80. a 90. let: Teorie nadřazení a vázání. Minimalistický program. Generativismus a lexikální sémantika: „Generativní lexikon“. Derivační morfologie. Generativistické teorie slovotvorby. Lexikalistické teorie slovotvorby. Konstrukční morfologie D. Corbinové. Základní literatura: L. Haegeman (1994), N. Chomsky (1992; 2000), Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002), J. Pustejovsky (1995), M. Aronoff (1976; 1994, 2001), R. Lieber (1992; 2004), S. Scalise (1984; 1994), D. Corbin (1987).

3) Teorie optimality. OT mimo fonologii – syntax, morfologie (slovotvorba) a pragmatika. Základní literatura: P. Sgall & J. Panevová & E. Hajičová (2002), D. Archangeli & D. Terence Langendoen (eds.) (1997), A. Prince & P. Smolensky (1993).

4) Současné teorie flexe. a) Povaha flexivní morfologie – základní pojmy; b) Současné pojetí realizační morfologie (Aronoff 1994, Stump 2001); c) Teorie flexe a románské jazyky – jak vysvětlit analogii? (Maiden, 2018)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK