PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Portugalština I - jednooborové - ASZRS0015
Anglický název: Portuguese I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karolina Válová
Vyučující: Mgr. Jan Mrva
Záměnnost : {PVP1: Druhý románský jazyk (pro jednooborové)}, APG300084
Je záměnnost pro: ASZRS0021
Ve slož záměnnosti pro: ASZRS0015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. (13.06.2014)

Cílem kurzu je osvojení základních gramaticko-lexikálních struktur současné evropské portugalštiny na úrovni A1.
Probírané tématické okruhy: výslovnost a pravopis portugalštiny, přítomný čas, jednoduché perfektum, složené futurum, rozkazovací způsob, předmětová zájmena, základní a řadové číslovky, základní konverzační témata.


Atestace: podmínkou pro udělení zápočtu či absolvování zkoušky je aktivní účast na hodinách a úspěšné absolvování testu.

Na získání zápočtu jsou povoleny pouze dva pokusy, na zkoušku tři.

Bibliografie:
JINDROVÁ, Jaroslava et alii. Portugalština. Praha: Leda 2001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK