PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina. Akademické čtení - ASZNJ3050
Anglický název: German. Academic Reading
Zajišťuje: Jazykové centrum - němčina (21-JCN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 60 (60)
letní:neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Klára Tschek, M.A.
Vyučující: Mgr. Petra Křenková
PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Záměnnost : ASZNJ2000
Je záměnnost pro: ASZNJ2000
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (23.09.2022)
Kurz je určen pro studenty se vstupní znalostí na úrovni minimálně B1, kteří se připravují na zkoušku Akademické čtení. Vyučovacím jazykem je čeština.
Náplní kurzu je nácvik základních receptivní dovednosti čtení s porozuměním a čtení / překlad textu z vlastního oboru.
Výuka bude probíhat prezenčně

Od r. 2021/22 je předmět zakončen zkouškou a současně je v záměnnosti se samostatnou zkouškou Akademické čtení v rámci společného základu (ASZNJ2000).
V praxi to znamená, že student, který má ve studijním plánu předepsánu zkoušku společného základu „Cizí jazyk II - Akademické čtení“ si může vybrat, zda se zapíše na samostatnou Zk – kód ASZNJ2000, nebo se zapíše do kurzu „Akademické čtení“ - kód ASZNJ3050, zakončeného Zk. Zkouška z kurzu mu pak automaticky splní povinnost zkoušky z 2. jazyka ve společném základu (kód ASZNJ2000 si tedy už student nezapisuje).
Do kurzu se mohou zapsat i studenti, kteří Zk z němčiny jako 2. jazyka nepotřebují, ale chtějí se zlepšit v práci s odborným cizojazyčným textem, rozšířit si slovní zásobu a seznámit se se složitějšími gramatickými strukturami.
Předmět akademické čtení doporučujeme též studentům jako doplňkový předmět při přípravě na ústní odbornou část Zk B2.
Vstupní úroveň bude prověřena diagnostickým lexikálně-gramatickým testem na začátku kurzu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Klára Tschek, M.A. (20.09.2022)
  • Studenti budou znát typické jazykové struktury odborných textů v němčině.
  • Studenti budou schopni používat strategie pro orientaci v textu, pro výběr klíčových informací a pro hledání odpovědí na vlastní otázky
  • Studenti budou schopni samostatně vyhledávat odborné texty týkající se jejich studijního oboru.
  • Při práci s textem z vlastního předmětu si studenti rozšíří i odbornou slovní zásobu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Klára Tschek, M.A. (26.01.2022)

Atestace se uděluje na základě pravidelné účasti na výuce, plnění zadaných úkolů, aktivní spolupráce v kurzu a závěrečného testu / závěrečné konzultace. 

Hodnocení: 70% práce v kurzu, 30% závěrečný test / závěrečná konzultace. 

Literatura
Poslední úprava: Klára Tschek, M.A. (19.09.2019)

Odborné texty vybrané z aktuálních publikací a orientované na studijní potřeby studentů

Doporučená literatura:

Bayerlein, O., Buchner, P: Lesen. Campus Deutsch, Hueber 2013
Brandi, M.-L., Momenteau, B. Lesekurs für Geisteswissenschaftler. Textreihen und Übungen für Anfänger, Klett 1992
Brandi, M.-L., Momenteau, B. Lesekurs für Geisteswissenschaftler. Textreihen und Übungen für Fortgeschrittene, Klett 1992
Heringer, H .J.: Lesen lehren lernen: Eine rezeptive Grammatik des Deutschen, De Gruyter 1989

 

Sylabus
Poslední úprava: Klára Tschek, M.A. (19.09.2019)

Náplní kurzu je:

  • základy porozumění cizojazyčnému odbornému textu
  • práce se slovníkem
  • nácvik dovednosti čtení s porozuměním (globální, selektivní, detailní)
  • nácvik pochopení struktury textu, gramatických souvislostí, lexikálních struktur ve vědecko-akademickém kontextu a jejich významu
  • práce s vlastním odborným textem
  • modelové testy na zkoušku
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Klára Tschek, M.A. (26.01.2022)

Vstupní znalosti na úrovni minimálně B1, úroveň bude prověřena diagnostickým lexikálně-gramatickým testem na začátku kurzu.

Znalosti češtiny na úrovni minimálně C1. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK