PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina A2. E-Learning - ASZNJ30023
Anglický název: German A2. E-Learning
Zajišťuje: Jazykové centrum - němčina (21-JCN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 2 [hodiny/týden]
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina, čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Křenková
Vyučující: Mgr. Petra Křenková
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (13.09.2023)
Kurz Němčina A2. E-learning je jednosemestrální vyrovnávací kurz německého jazyka. Je určen studentům, kteří potřebují doplnit, případně si ujasnit znalosti z nižších úrovní v oblasti gramatické nebo slovní zásoby.

DŮLEŽITÉ: Je třeba počítat s tím, že nároky na sebekázeň, tedy dodržování termínů, zpracovávání úkolů v pravidelném režimu, jsou značné. Danou sekci je třeba zpracovat vždy v průběhu konkrétního týdne.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (13.09.2023)

Studenti a studentky si osvojí schopnost základní komunikace na úrovni A2 dle SERR (informace o sobě, rodině, nakupování, místopisu a zaměstnání).
Budou schopni jednoduché a přímé výměny informací o známých a běžných skutečnostech. Budou také umět jednoduchým způsobem popsat své nejnaléhavější potřeby.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (13.09.2023)
Kurz je ukončen zápočtem, který je udělován na základě aktivní práce v Moodle, tj. zpracování 100 % povinných úkolů a splněný závěrečný test.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (13.09.2023)
Doporučená literatura:
Berglová, E.; Formánková, E.; Mašek, M.: Moderní gramatika němčiny, Fraus, 2002
Dreyer,H.; Schmitt,R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell (Die Gelbe aktuell), Hueber Verlag, 2009
Gottstein-Schramm; Kalender; Specht: Grammatik - ganz klar!, Hueber Verlag, 2011
Perlmann-Balme, M.; Hering, A.; Matussek, M.: em Übungsgrammatik, Hueber Verlag, 2006  Perlmann-Balme, M.; Hering, A.; Matussek, M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe DaF, Hueber Verlag, 2009
Raděvová, Zuzana: Gramatika německého jazyka, Didaktis, 2008
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (18.09.2023)

Kurz probíhá elektronicky, každý týden bude v Moodle zpřístupněna nová sekce, kterou je třeba prostudovat a ve stanoveném termínu splnit zadané úkoly. V průběhu semestru proběhnou 2 osobní a 2 online setkání s vyučujícím, která budou určená k procvičení nabytých znalostí a pro případné dotazy.

První osobní setkání (účast povinná) proběhne ve středu 18.10.2023 v 10:50 v místnosti C506. 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (13.09.2023)

Kurz je určen studentům na úrovni znalostí přibližně A1, je zamýšlen pro tzv. "věčné" začátečníky. 
Podmínkou je proto absolvování vstupního diagnostického testu v Moodle: https://dl1.cuni.cz/mod/quiz/view.php?id=299988

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK