PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Spor o svobodu - ASZFS0066
Anglický název: The Dispute over Freedom
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=615
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (05.02.2024)
Kurz společného základu „Spor o svobodu“ se zaměří na diskuse o svobodě v novějším politickém myšlení. Nepůjde pouze o otázku, kdy a v jaké míře jsme svobodni, ale především, co si přesně pod svobodou představujeme. Kurz vyjde z konfrontace dvou pojmů svobody: svobody jako "lidské emancipace" (Marx) a svobody chápané jako "to, že mi druzí nezasahují do života" (Berlin). Při konfrontaci dvou pojmů svobody vyjdeme z klasických textů K. Marxe (Úvahy o židovské otázce) a I. Berlina (Dva pojmy svobody), ale přihlédneme i k dalším textům politické filosofie (Rousseau, Mill apod.). Přitom si budeme klást otázku, zda lze tyto úvahy o politické svobodě využít při porozumění současné realitě (např. postupu EU při regulaci svobody na internetu), případně významným okamžikům naší minulosti, v nichž sehrálo významnou roli určité pojetí svobody (pražské jako 1968, listopad 1989) a které jsou i zpětně předmětem diskusí.

Moodle ke kurzu: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=615
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (05.02.2024)

Podmínky k udělení atestu:

a) pravidelná účast na přednáškách
b) splnění průběžných testů (proběhnou na začátku vybraných hodin)

Pokud studentka či student nezíská za průběžné testy předem stanovený počet bodů, nebude udělen zápočet.

Podklady ke kurzu budou průběžně k dispozici v moodle.

 

Moodle ke kurzu: Moodle ke kurzu: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=615

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK