PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Štěstí a dobrý život (kapitoly z antické etiky) - ASZFS0051
Anglický název: Happiness and Good Life (Selected Chapters from Ancient Ethics)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (16.09.2019)
Cílem přednášek je představit odpovědi hlavních proudů antické filosofie na otázku po tom, v čem spočívá dobrý a šťastný lidský život a jak o něj můžeme usilovat.

U vybraných antických autorů a škol nás budou zajímat odpovědi na tyto a další obdobné otázky:
- Co je dobrý lidský život a jak o něj můžeme usilovat?
- Je dobrý člověk šťastný?
- Jakou roli v dobrém lidském životě hraje ušlechtilý charakter a jakou náhoda? A není lidská touha po šťastném životě bláhová?
- Co to vůbec je štěstí a jaké různé stránky má?
- Liší se nějak štěstí a slast?
- A jaký význam má pro dobrý a šťastný život přátelství a druzí lidé?
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2019)

Zápočet je udělován na základě úspěšného absolvování písemného testu. Test bude mít podobu volně formulovaných odpovědí na několik vybraných otázek ze seznamu, který budou mít studenti v předstihu k dispozici. Podmínkou pro úspěšné absolvovaní testu je osvojení si látky vyložené v přednáškách. 

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2019)

Základní doporučená sekundární literatura:

 

Richard Parry, Ancient Ethical Theory, Stanford Encyclopedia of Philosophy (version Aug 13, 2014)  https://plato.stanford.edu/entries/ethics-ancient/

Štěpán Špinka et al., Přístupy k etice I, Praha 2014

 

Christopher Bobonich (eds.), The Cambridge Companion to Ancient Ethics, Cambridge 2017

Jöprg Hardy, Gerge Rudebusch (eds.), Ancient Ethics, Goettingen 2014 

Susan Sauvé Meyer, Ancient Ethics, London and New York 2008

 

 

 

 

 

 

 
Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (16.09.2019)

Rámcový sylabus přednášek: 

1.      Kontext antické filosofické etiky: autorita a náboženství obce, tragičnost lidského života a obchodníci s mocí a lidským štěstím

2.      Platón: Péče o duši a připodobnění bohu

3.      Aristotelés: Blaženost smrtelných bytostí

4.      Exkurs I: Láska a přátelství podle Platóna a Aristotela

5.      Exkurs II: Role slastí v lidském životě podle Platóna a Aristotela

6.      Epikúros: Bolest, slast, přátelství a šťastný život

7.      Stoikové: Život ve shodě s přirozeností

8.      Antický skepticismus: Zřekni se dogmat a budeš šťastný

9.      Plotin: Návrat k sobě a blaženost kontemplativního života

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK