PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Osobní a společenská identita - ASZFS0049
Anglický název: Identity: Personal and Social
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (130)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5956
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (30.04.2018)
Kurz volně navazuje na předchozí „Filosofický problém osobní identity“ (ZS 2017/2018), nicméně je možné jej sledovat i bez absolvování předchozího kurzu o identitě. V úvodu se opět zaměříme na vymezení základních pojmů a problémů, které se kladou při tázání po identitě osoby. Přitom nás bude již méně zajímat identita osoby napříč časem (hlavní téma předchozího kurzu), a soustředíme se na individualitu osoby (její „bytí sebou“), a dále identitu chápanou jako příslušnost ke skupině (náboženské, politické, genderové, či etnické).

Jakkoli bude východiskem kurzu filosofické tázání po identitě a individualitě (např. úvahy S. Kierkegaarda či M. Heideggera), zaměříme se i na oblasti s filosofií související spíše volně, jako jsou literární experimenty s rozkladem pojmu osoby (u R. Musila), úvahy o krizi identity u Václava Havla, Foucaultovy analýzy diskursů identity, problematika identity v post-koloniálních studiích (F. Fanon) aj.

Podmínky k udělení atestu:

a) pravidelná účast na přednáškách
b) test zadaný 23. 4. 2018 a odevzdaný nejpozději 7. 5. 2018. Studenti odpoví v rozsahu 4ns na 2 otázky, které budou vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky.

Pokud student neodevzdá test k předepsanému datu (7. 5. 2018), nebude mu udělen zápočet. Na testy zaslané v pozdějším termínu nebude brán zřetel.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (30.04.2018)

Podmínky k udělení atestu:

 

a) pravidelná účast na přednáškách

b) test zadaný 23. 4. 2018 a odevzdaný nejpozději 7. 5. 2018. Studenti odpoví v rozsahu 4ns na 2 otázky, které budou vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky.

 

Pokud student neodevzdá test k předepsanému datu (7. 5. 2018), nebude mu udělen zápočet. Na testy zaslané v pozdějším termínu nebude brán zřetel.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK