PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Příběh mysli v moderní filosofii - ASZFS0047
Anglický název: The Story of the Mind in Modern Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (130)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4118
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. James Hill, Ph.D. (08.02.2018)
Příběh mysli v moderní filosofii
Filosofie ve společném základu
James Hill

Co je mysl? Jaký je její vztah k tělu? Je nesmrtelná? Rodí se mysl jako tabula rasa, nebo má v sobě vrozená semena poznání a vědy? Existuje nevědomá část mysli? Mají živočichové mysl? Tyto a podobné otázky si kladli učenci i lidé prostí od nepaměti. Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními texty z dějin moderní filosofie a myšlení, v nichž je téma mysli představeno z různých úhlů pohledu. Budeme věnovat pozornost Descartovi, Spinozovi, Schopenhauerovi, Freudovi, Chomskymu a dalším.

Všechny texty budou k dispozici v českém jazyce.

Texty:
René Descartes, Meditace o první filosofii (1641)
Benedikt Spinoza, Etika (1677)
John Locke, Esej o lidském rozumu (1690)
George Berkeley, Pojednání o principech lidského poznání (1710)
Gottfried Leibniz, Monadologie (1714)
Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu (1781)
Arthur Schopenhauer, Svět jako vůle a představa (1818)
Charles Darwin, O původu člověka (1871)
Friedrich Nietzsche, Mimo dobro a zlo (1886)
Sigmund Freud, Nevědomí (1915)
Noam Chomsky, Jazyk a Odpovědnost (1979)
Patricia Churchlandová, Mozek a důvěra (2015)
Galen Strawson, Mysl a bytí: primát panpsychismu (2015)


Podmínky k udělení atestu:
Pravidelná účast na přednáškách a jedna písemná práce v rozsahu max.800 slov. Písemná práce se bude vázat k tématu z přednášek. Písemné práce je možné odevzdávat v průběhu semestru, nejpozději však do 1. června 2018. Práce je třeba odevzdat vyučujícímu vytištěné, nikoli elektronicky.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. James Hill, Ph.D. (08.02.2018)

Podmínky k udělení atestu:

Pravidelná účast na přednáškách a jedna písemná práce v rozsahu max. 800 slov. Písemná práce se bude vázat k tématu z přednášek. Písemné práce je možné odevzdávat v průběhu semestru, nejpozději však do 1. června 2018. Práce je třeba odevzdat vyučujícímu vytištěné, nikoli elektronicky.

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK