PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Estetika v kontextu filosofie - ASZFS0043
Anglický název: Aesthetics in the Context of Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5550
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
Vyučující: doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (26.09.2017)
Estetika v kontextu filosofie
Estetika je filosofickou disciplínou, v tomto kurzu však nebudu předpokládat žádné předchozí znalosti z filosofie ani z estetiky. Tento kurz není ani historický ani systematicky přehledový. Jeho cílem je uvést posluchače do problematiky soudobé estetiky prostřednictvím vybraných problémů. Chci začít takzvaným problémem uměleckého falza, který lze představit prostřednictvím následující otázky: Může existovat estetický rozdíl mezi originální malbou a jejím padělkem, jsou-li od sebe vizuálně nerozeznatelné? A pokud ano, v čem tento estetický rozdíl spočívá. Důvodem této volby je jednak to, že uspokojivá odpověď na tuto zdánlivě marginální otázku vyžaduje zodpovězení dalších otázek, jejichž analýzou se dosti brzy dostaneme k ústředním obecným problémům filosofie umění. Druhým důvodem je skutečnost, že k této otázce zaujme poměrně jasné stanovisko téměř každý, takže může snadno vzniknout debata, jejímž prostřednictvím se začnou vyjasňovat mnohé otázky, které si estetika klade. Dalším tématem bude problematika kýče. Každý posluchač slovo „kýč“ zná a používá, když se ale zeptáme, co přesně tento pojem znamená, pocit jistoty a samozřejmosti se mnohdy rozplyne. Obdobně je tomu i s otázkou, v čem přesně spočívá jeho estetická defektnost, co je na něm vlastně špatného. Poté co tyto otázky zodpovíme a pojem kýč vydefinujeme, se posuneme k obecnější otázce, co jsou to estetické vlastnosti a estetické pojmy, a zda je možné estetické soudy, jako například „tento obraz je krásný“ nějakým způsobem zdůvodnit. Jsou estetické soudy objektivní, anebo jsou to jen vyjádření toho, co se komu líbí nebo nelíbí? Další otázkou bude, zda lze striktně odděliti uměleckou kritiku od historie umění. Anebo konkrétněji: Co všechno musíme znát, abychom správným způsobem posoudil estetické kvality uměleckého díla? Anebo není žádný jediný správný způsob? Pokud obrazy posuzujeme podle toho, co v nich vidíme, a sonáty podle toho, co v nich slyšíme, jsou vůbec informace o autorovi nebo společnosti, v které žil, pro estetické hodnocení relevantní? Závěrečným tématem bude problematika spojená s otázkou: Co je Umění? Lze pojem umění definovat? U všech zmíněných témat probereme různé (mnohdy protikladné) odpovědi na dané otázky.
Budeme se pochopitelně zabývat i mnoha dalšími otázkami, které vyvstanou ze společné debaty. Odbornou literaturu, které nebude mnoho, doporučím při probírání jednotlivých témat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK