PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Estetika v kontextu filosofie - ASZFS0043
Anglický název: Aesthetics in the Context of Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
Vyučující: doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Ve slož. neslučitelnosti pro: ASZFS0046
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK