PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly antické filosofie - ASZFS0039
Anglický název: Selected chapters of the Ancient Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Vyučující: PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (11.09.2017)
Kurz je určen výhradně studentům oboru čeština v komunikaci neslyšících a neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FFUK (popř. UK). V tomto jednosemestrálním kurzu budou studenti uvedeni do filosofie na základě výkladu o antických filosofech. Výklad se bude opírat o nejvýznačnější filosofy 20. století, kteří v antické filosofii nalézali významnou inspiraci (Martin Heidegger, Jan Patočka). Výklad bude zaměřen rovněž k otázce životní a hodnotové orientace člověka dnešní doby.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (11.09.2017)

Předmět je ukončen zápočtem, který bude probíhat jako rozprava nad vlastním filosofickým textem. Tento text o rozsahu 5 str. má být pojat jako úvaha o filosofickém problému probíraném v přednáškách (v průběhu přednášek budou studentům doporučena témata, o nichž by mohli písemně pojednat).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (11.09.2017)

1) Ivo Tretera, Nástin dějin evropského myšlení (tematicky relevantní kapitoly);

2) Martin Heidegger, Co je filosofie?

3) Karl Jaspers, Úvod do filosofie.

Další literatura bude doporučena v průběhu přednášek.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (11.09.2017)

Vlastní filosofický text (rozsah 5 stran), diskuse o tomto textu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (06.01.2019)

1) Ke vzniku filosofie (význam pojmu filosofie, filosofie a mytologie, axiální doba, údiv a otřes); 

2) Předsókratovská filosofie;

3) Klasická řecká filosofie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK