PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tělo a duše v dějinách filosofie - ASZFS0038
Anglický název: Body and Soul in the History of Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5436
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Text_Aristoteles_O_dusi.doc Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Text_Augustin.docx Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Text_Averroes_Velky_komentar_DA.docx Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Text_Bachja_ibn_Paquda.docx Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Text_Homer.docx Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Text_Maimonides_Osm_kapitol.docx Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Text_Platon_Faidon.doc Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Text_Platon_Faidros.doc Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Text_Platon_Timaios.doc Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Text_Plotinos_Enneady.docx Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Text_Tomáš_Akvinský_Summa.docx Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (14.09.2018)
Tělo a duše v dějinách filosofie

Kurz je zaměřen na intenzivní práci s primárními texty evropské tradice, které tematizují vztah duše a těla, a to od Homérských eposů po díla vrcholného středověku. Posluchačům nabízí výklad, popř. alternativní výklady, vybraných pasáží řeckých, latinských a arabských pramenů v českých překladech.

Témata:
Historické kořeny vztahu duše a těla. Homérské eposy.

Platónův Faidón: radikální oddělení duše od těla (Proč se Sókratés nebojí smrti? Lze dokázat nesmrtelnost duše? Má tělo nějakou přidanou hodnotu?)

Platónův Faidros: metafora duše jako koňského spřežení (Kdo jsou psychagogové a co dělají? Má duše „části“ a jaká je jejich vzájemná interakce?)

Platónův Timaios: duše světa a hierarchie v duši člověka (Kde můžeme platónskou duši v těle nalézt? K čemu máme hlavu, srdce, plíce a játra?)

Aristotelovy Knihy o duši (Kniha I. a II.): nejdříve je třeba definovat, co zkoumáme (Mají rostliny duši? Pět smyslů a ještě jeden navíc?)

Aristotelovy Knihy o duši (Kniha II. a III.): fyzikální, biologické a intelektuální projevy duše (Zdají se zvířatům sny? V čem jsou lidské duše podobné těm božským?)

Plótínos, který se styděl za to, že má tělo. Enneada V 3.

Aurelius Augustinus a malé psycho-logické cvičení.

Ibn Paquda: tělo je chrám, duše je princ (Několik způsobů, jak připojit duši k tělu.)

Maimonides: co je duševní nemoc (Středověká psychosomatická teorie. Lze dosáhnout dokonalého středu?)

Tomáš Akvinský: od Aristotelovy definice ke vzkříšení duše.

Averroes: bez Aristotela se nepůjde, ale co dál?


Podmínky udělení atestu: (1) pravidelná účast v kursu a systematická příprava a (2) závěrečný písemný test. Na test se studenti zapisují na řádný termín zveřejněný v SISu. Při neúspěchu jsou dva opravné termíny.

Informace k závěrečnému testu:
V MOODLU se nachází seznam 30 otázek pro akademický rok 2017/2018, z nichž všechny vycházejí z obsahu přednášek „Tělo a duše v dějinách filosofie“. V den zkoušky vyberu pro každou skupinu 10 otázek. Doba k písemnému zodpovězení je 90 minut.
Za každou odpověď lze získat nejvýše 3 body. Maximální dosažitelný počet bodů je 30.

Hodnocení:
20-30 bodů – získáváte atest
19 a méně – test si zopakujete

Primární literatura (texty v MOODLU):
Platón, Faidón, překlad František Novotný, Praha: Oikoymenh, 1994.
Platón, Faidros, překlad František Novotný, Praha: Oikoymenh, 1993.
Platón, Timaios, překlad František Novotný, Praha: Oikoymenh, 2008
Aristotelés, O duši, překlad Antonín Kříž, 3. rozšířené vydání, P. Rezek, 1996.
Plotinos, Enneada V 3, in: Plótínos, O sebepoznání, překlad L. Karfíková, Praha: Oikoymenh 2014.
Aurelius Augustinus, O nesmrtelnosti duše, překlad L. Karfíková, Praha: Oikoymenh, 2013.
Ibn Paquda, Kniha povinností srdce III, 9, překlad D. Válová a D. Boušek.
Maimonides, Osm kapitol o lidské duši a mravním konání, Praha: Sefer, 2001.
Tomáš Akvinský, Teologická summa I, čl. 75, překlad L. Novák.
Averroes, Velký komentář k Aristotelovým knihám O duši III, 5, překlad D. Válová.

Sekundární literatura:
Armstrong, A. H., Filosofie pozdní antiky, Praha: Oikoymenh, 2002.
Bartoš, Hynek, Očima lékaře, Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše-tělo, Pavel Mervart, 2006.
Špinka, Štěpán, Duše a zlo v dialogu Faidón, Praha: Oikoymenh, 2009.
Špinka, Štěpán, Duše a krása v dialogu Faidros, Praha: Oikoymenh, 2009.
Karfík, Filip, „Co je smrtelná část duše?“, in: Duše a svět, Praha: Oikoymenh, 2007.
Lear, Jonathan, Aristotelés. Touha rozumět (část „Přirozenost člověka“), Praha: Oikoymenh, 2016.
Rukriglová, Dita, a kol, Moše ben Majmon – Maimonides – filosof, právník a lékař (část „Maimonides lékař“), Praha: Academia, 2014.
Pieper, Josef, Tomáš Akvinský, Praha: Vyšehrad, 1997.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (14.09.2018)

Podmínky udělení atestu: (1) pravidelná účast v kursu a systematická příprava a (2) závěrečný písemný test. Na test se studenti zapisují na řádný termín zveřejněný v SISu. Při neúspěchu jsou dva opravné termíny.

 

Informace k závěrečnému testu:

V MOODLU se nachází seznam 30 otázek pro akademický rok 2018/2019, z nichž všechny vycházejí z obsahu přednášek „Tělo a duše v dějinách filosofie“. V den zkoušky vyberu pro každou skupinu 10 otázek. Doba k písemnému zodpovězení je 90 minut.

Za každou odpověď lze získat nejvýše 3 body. Maximální dosažitelný počet bodů je 30.

 

Hodnocení:

20-30 bodů – získáváte atest

19 a méně – test si zopakujete

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (14.09.2018)

Primární literatura (texty v MOODLU):

Platón, Faidón, překlad František Novotný, Praha: Oikoymenh, 1994.

Platón, Faidros, překlad František Novotný, Praha: Oikoymenh, 1993.

Platón, Timaios, překlad František Novotný, Praha: Oikoymenh, 2008

Aristotelés, O duši, překlad Antonín Kříž, 3. rozšířené vydání, P. Rezek, 1996.

Plotinos, Enneada V 3, in: Plótínos, O sebepoznání, překlad L. Karfíková, Praha: Oikoymenh 2014.

Aurelius Augustinus, O nesmrtelnosti duše, překlad L. Karfíková, Praha: Oikoymenh, 2013.

Ibn Paquda, Kniha povinností srdce III, 9, překlad D. Válová a D. Boušek.

Maimonides, Osm kapitol o lidské duši a mravním konání, Praha: Sefer, 2001.

Tomáš Akvinský, Teologická summa I, čl. 75, překlad L. Novák.

Averroes, Velký komentář k Aristotelovým knihám O duši III, 5, překlad D. Válová.

 

Sekundární literatura:

Armstrong, A. H., Filosofie pozdní antiky, Praha: Oikoymenh, 2002.

Bartoš, Hynek, Očima lékaře, Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše-tělo, Pavel Mervart, 2006.

Špinka, Štěpán, Duše a zlo v dialogu Faidón, Praha: Oikoymenh, 2009.

Špinka, Štěpán, Duše a krása v dialogu Faidros, Praha: Oikoymenh, 2009.

Karfík, Filip, „Co je smrtelná část duše?“, in: Duše a svět, Praha: Oikoymenh, 2007.

Lear, Jonathan, Aristotelés. Touha rozumět (část „Přirozenost člověka“), Praha: Oikoymenh, 2016.

Rukriglová, Dita, a kol, Moše ben Majmon – Maimonides – filosof, právník a lékař (část „Maimonides lékař“), Praha: Academia, 2014.

Pieper, Josef, Tomáš Akvinský, Praha: Vyšehrad, 1997.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK