PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Postmoderní filosofie náboženství - ASZFS0033
Anglický název: Postmodern Philosophy of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (130)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5787
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (08.02.2018)
POSTMODERNÍ FILOZOFIE NÁBOŽENSTVÍ

Cyklus přednášek představuje monograficky hlavní směry a představitele filozofie náboženství od radikálního
zpochybnění před prahem XX. století (Nietzsche) po tzv. „náboženský obrat“ v soudobé postmoderní filozofii
(fenomenologii a hermeneutice). Všímá si vlivu zásadních obratů ve filozofii XX. století (existenciální obrat k
subjektu, Heideggerův obrat k bytí, Wittgensteinův obrat k jazyku, Levinasův obrat k „Druhému“, Ricoeur obrat k
„druhé naivitě“, Kearneyho „anatheismus“ aj.) a jejich vlivu na filozofickou reflexi náboženství.

Nietzsche a „smrt Boha“
Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství (Tillich, Bultmann)
Existencialismus XX. století a náboženství (Sartre, Jaspers, Marcel)
Víra v moderním židovském myšlení (Buber, Levinas)
Náboženství a jazyk (analytická filozofie)
Náboženství a hermeneutika (Ricoeur)
„Náboženský obrat“ v postmoderní francouzské filozofii (J.L. Marion)
Postmoderní filozofie náboženství ( Derrida, Caputo, Vattimo, Kearney)
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (08.02.2018)

Doporučená literatura:

F. Nietzsche: Radostná věda

P. Ricoeur: Život, pravda, symbol

K. Jaspers : Filozofická víra

M. Buber: Já a Ty

R. Bultmann: Dějiny a eschatologie

E. Levinas: Totalita a nekonečno

P. Tillich: Odvaha být

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (08.02.2018)

Atest pro společný základ (zápočet):

cca 3 stránková reflexe hlavních myšlenek jedné z doporučených knih

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK