PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Postmoderní filosofie náboženství - ASZFS0033
Anglický název: Postmodern Philosophy of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (160)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5787
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.02.2022)
Postmoderní filozofie náboženství /
Postmodern Philosophy of Religion

Cyklus přednášek představuje monograficky hlavní směry a představitele filozofie náboženství od radikálního zpochybnění před prahem XX. století (Nietzsche) po tzv. „náboženský obrat“ v soudobé postmoderní filozofii (fenomenologii a hermeneutice). Všímá si vlivu zásadních obratů ve filozofii XX. století (existenciální obrat k subjektu, Heideggerův obrat k bytí, Wittgensteinův obrat k jazyku, Levinasův obrat k „Druhému“, Ricoeurův obrat k „druhé naivitě“, Kearneyho „anatheismus“ aj.) a jejich vlivu na filozofickou reflexi náboženství. Věnuje se autorům, kteří hledají alternativu k premoderní i moderní (novověké) metafyzice.

Obsah:
Kierkegaard a Nietzsche jako předchůdci postmoderního rozchodu s metafyzickým pojetím náboženství
Nietzsche a „smrt Boha“ (a „teologie smrti Boha“)
Navázání na Kierkegaarda v existencialismu XX. století
Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství (Tillich, Bultmann)
Víra v moderním židovském myšlení (Buber, Levinas)
Náboženství a jazyk (analytická filozofie náboženství)
Náboženství a hermeneutika (Ricoeur)
„Náboženský obrat“ v postmoderní francouzské filozofii (J.L. Marion)
Postmoderní filozofie náboženství (Derrida, Caputo, Vattimo, Kearney)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.02.2022)

Doporučená literatura

F. Nietzsche:  Radostná věda

S. Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti.

P. Ricoeur: Život, pravda, symbol

K. Jaspers: Filozofická víra

M. Buber: Já a Ty

R. Bultmann: Dějiny a eschatologie

E. Levinas: Totalita a nekonečno

P. Tillich: Odvaha být

J. Derrida: Víra a vědění

R. Kearney: Anatheism (Columbia University Press 2011)

Je možné si ev. vybrat i jiné dílo z okruhu přednášených témat, pojednávající o filozofii náboženství, to je však třeba zkonzultovat s přednášejícím

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (24.02.2021)

Požadavek k atestu : zápočet pro neoborové studenty
esej cca 1.500 slov, samostatná reflexe hlavních myšlenek jedné z doporučených knih  - nikoliv jen shrnutí obsahu, nýbrž také vlastní zamyšlení; "nenastavovat" životopisem autora (z jeho života ev. uvést jen to, co je relevantní pro jeho myšlení),

uvést obor a ročník svého studia a seznam použité literatury 

Esej je třeba poslat elektronicky do 10. 5. 2021.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK