PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Postmoderní filosofie náboženství - ASZFS0033
Anglický název: Postmodern Philosophy of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (130)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5787
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Vyučující: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (11.02.2019)
Postmoderní filozofie náboženství /
Postmodern Philosophy of Religion
(čtvrtky od 14.10 do 15.40, velká aula FF UK)

Kurs, určený pro posluchače religionistiky a filozofie, ale také jako filozofický kurs pro studenty nefilozof. oborů, se
zabývá "post-metafyzickým" filozofickým přístupem k náboženství od "předchůdců postmoderny" (Nietzche a
Kierkagaard) přes existenciální interpretaci náboženství po dnešní francouzské a americké postmodernisty (až po
"anatheismus" Richarda Kearney)

Obsah:
Postmoderna a náboženství
Předchůdci postmoderního pojetí náboženství (Nietzche a Kierkagaard)
Nenáboženské křesťanství (Bonhoeffer) a „teologie smrti Boha“
Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství (Tillich, Bultmann)
Teilhrad de Chardin a procesuální teologie
Buber a Levinas
Ricoeur a hermeneutika náboženských symbolů
Existencialismus a náboženství (Marcel, Sartre, Jaspers)
René Girard
Simone Weilová
Radikální hermeneutika (Derrida, Caputo, Vattimo)
Současná fenomenologie – J. L. Marion
Richard Kearney a anatheismus

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (11.02.2019)
Doporučená literatura
primární

S. Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti

F. Nietzsche, Radostná věda

F. Nietzsche, Tak pravil Zarathustra

R. Girard, Obětovaný beránek

R. Girard, O původu kultury

P. Ricoeur: Život, pravda, symbol

K. Jaspers, Filozofická víra

P. Teilhrad de Chardin, Chuť žít

S. Weilová, Dobro, mez a rovnováha

S. Weilová, Tíže a milost

M. Kirwan, René Girard

E. Lévinas, Totalita a nekonečno

J. Derrida, Víra a vědění

R. Kearney, The God Who May Be

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (11.02.2019)

Požadavek k atestu : zápočet pro neoborové studenty

Cca 4 stránková esej (cca 1.200 slov) na jedno z následujících témat:

Kierkegaard a filozofie náboženství

Myšlenka smrti Boha u F. Nietzscheho

Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství

Bonhoefferovo nenáboženské křesťanství

Filozofie náboženství u Tillicha

Kristus a evoluce u Teilharda de Chardin

Význam E. Levinase pro filozofii náboženství

Simone Weil a filozofie náboženství

Hermeneutický a fenomenologický přístup k náboženství (Ricoeur )

Filozofie náboženství K. Jasperse

R. Girard a a filozofie náboženství

J. Derrida a postmoderní filozofie náboženství

Anatheismus R. Kearneyho

Esej musí obsahovat charakteristiku teorie náboženství u vybraného autora, opřené o rozbor alespoň jednoho díla (nepište životopis autora, ani pouhý „obsah knihy“, nýbrž její kritické zhodnocení, uvádějte přesné citace a bibliografii)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK