PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
French. Civilisation française et francophone - ASZFJ3420E
Anglický název: French. Civilisation française et francophone
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Je zajišťováno předmětem: ASZFJ3420
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (01.02.2022)
Tento konkrétní kód je určen pouze pro zahraniční studenty na výměnných pobytech na FF UK - JINÍ STUDENTI
BUDOU ODMÍTNUTI PO SKONČENÍ OBDOBÍ ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU.
Pokud jste zapsán jako student řádného studia na Univerzitě Karlově, prosím zapište si kód, který vidíte nahoře, u
"Je zajišťováno předmětem".
____

THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS. If you are a foreign exchange student,
you should sign up for this code.

The course is focused on the realia of the French-speaking world. In the lessons of this course, students will
consolidate and develop basic language skills: reading and listening comprehension, speaking and writing.
The seminar assumes a very active participation of students, who participate in its creation. The language of
instruction is French.

The course is intended for students with good knowledge of general French at the B1 / B2 level.
This is a one-semester course, 1x2 lessons per week.

You can identify your level by taking the TCF tests: https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf

In case of distant learning the originally planned face-to-face lessons will be realized via one of the platforms MS
Teams, Zoom (this will be specified according to the current government or faculty/university restrictions).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (01.02.2022)

Podmínky udělení atestace jsou následující:

 • pravidelná aktivní účast na výuce
 • splnění konkrétních dílčích úkolů
 • prezentace zvoleného tématu souvisejícího s Francií či frankonfonním světem
 • pohovor na závěr semestru
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (01.02.2022)

Autentické dokumenty, odborné texty a doplňkové studijní materiály dle výběru vyučujícího.

Doporučená literatura:

Pecheur, Jacques, Civilisation progressive du français niveau avancé, CLE International, 2021.

Roesch, Roselyne; Rolle-Harold, Rosalba, La France au quotidien, PUG, 2020.

Poissonnier, Ariane, Atlas de la francophonie, Autrement, 2021.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (01.02.2022)

Témata probíraná v ZS:

 • populace
 • rodinný život
 • politický život
 • frankofonní země
 • současná francouzská a frankofonní literatura
 • gastronomie
 • aktuální dění ve Francii a ve frankonfonním světě

Témata probíraná v LS:

 • vzdělávací systém
 • klíčové události historie po druhé světové válce
 • kulturní život
 • film
 • svátky a tradice
 • média
 • doprava
 • aktuální dění ve Francii a ve frankofonním světě

Témata budou upřesněna na základě spolupráce se studenty.

Metody práce:

 • četba studijních textů, poslech nahrávek, sledování videí
 • rozbor autentických dokumentů, shrnutí, doplnění informací, debata, prezentace odborného tématu

 

Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF: http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK