PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Francouzština II. Kurz pro středně pokročilé - ASZFJ3020
Anglický název: French. Course II
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 40 (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: Mgr. Miluše Janišová
Mgr. Eva Popelková
Mgr. Kristýna Švorcová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková (26.01.2019)
Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A2/B1 (viz Francouzština I. Kurz pro mírně pokročilé). Rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně B1/B2.

Je jednosemestrální, 2x2h týdně.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Miluše Janišová (18.09.2018)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast v kurzu a splnění konkrétních dílčích úkolů (např. písemné eseje, překlad, průběžné testy, závěrečný test).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková (04.10.2018)

Základní učebnice: Miquel, Claire, Vite et bien 2, CLE International.

 

Doplňkové učebnice:

  • Grégoire, Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire, CLE International.
  • Grégoire, Grammaire progressive du français - Niveau avancé, CLE International.
  • Grammaire pratique du français en 80 fiches, Hachette Paris.
  • Pravdovi, Mluvená francouzština pro středně pokročilé, Academia.
  • Latitudes 2-3, Didier.
  • J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda.

 

Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF: http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miluše Janišová (01.02.2019)

Lekce 7 - 16 učebnice Vite et bien 2.

 

Práce s textem - čtení s porozuměním, překlad obtížnějších textů a interference s češtinou, rozšiřování slovní zásoby (synonymizace, nominalizace); text narativní, text výkladový, interview, recenze, anketa, logické a funkční členění textu; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog v rámci probíraných témat, obhájení vlastního názoru, argumentace na dané téma.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - infinitiv minulý, plusquamperfektum, předložky, neurčitá zájmena, vztažná zájmena jednoduchá a složená, kondicionál přítomný a minulý, subjonctif přítomný a jeho použití ve vedlejších větách, participe présent, gérondif, podmínková souvětí, řeč přímá a nepřímá, souslednost časů, vyjádření protikladu, srovnání a času (převážně ve vedlejších větách).

Výběr frankofonních reálií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK