PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Angličtina. Vocabulary Development and Practice - ASZAJ3160
Anglický název: English. Vocabulary Development and Practice
Zajišťuje: Jazykové centrum - angličtina (21-JCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Markéta Doubravová, DiS.
Mgr. Michaela Ritter Konárková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Markéta Doubravová, DiS. (03.02.2020)
Kurz je jednosemestrální, 1x2 hod. týdně.

Kurz je určen studentům, kteří absolvovali základní kurzy minimálně pro středně pokročilé a studentům, kteří chtějí nadále rozvíjet aktivní slovní zásobu i po absolvování zkoušky B2

Kurz se zaměřuje na rozvoj akademické slovní zásoby na úrovni B2 – C1. Výběr slovní zásoby se tematicky věnuje humanitním a společenským vědám. Základem je práce s krátkými texty a řadou receptivních i produktivních cvičení na upevnění slovní zásoby v reálném kontextu.

K zjištění své úrovně anglického jazyka mohou studenti a studentky využít testu vytvořeného Britskou radou. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/content
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michaela Ritter Konárková (13.09.2019)

Moore, Julie. Oxford Academic Vocabulary Practice (B2 – C1), Oxford University Press, 2017

McCarthy M., O'Dell F.: Academic Vocabulary in Use, CUP, 2008

McCarthy M., O'Dell F.: English Collocations in Use, CUP, 2005 

Gairns, R., Redman, S. Oxford Word Skills Advanced, OUP, 2009

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michaela Ritter Konárková (13.09.2019)

Témata jednotlivých lekcí budou přizpůsobena studijním oborům a aktuálním studijním potřebám přihlášených studentů. 

Příklady témat: Univerzitní studium; Čas (vyjádření začátku, průběhu a konce, posloupnosti); Příčina a následek. Srovnání a protiklady. Řešení problému. Formulace důkazů.  Názory a postoje. Nesouhlas. Pozitivní a negativní hodnocení. Slovesa a jmenné fráze v akademickém psaní. Typická ustálená spojení. Parafrázování a vyjadřování opatrnosti. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK