PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina B2. Blended Learning - ASZAJ3034
Anglický název: English B2. Blended Learning
Zajišťuje: Jazykové centrum - angličtina (21-JCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Počet nekontaktních hodin: 2 [hodiny/týden]
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 60 (80)
letní:neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Pavel Černovský
Vyučující: Mgr. Pavel Černovský
Mgr. Aleksandra Holubowicz, Dr.
Mgr. Michaela Ritter Konárková
Mgr. Blanka Zádrapová
Anotace -
Kurz je jednosemestrální, 1x2 hod. týdně + 2hod. distanční formou plnění úkolů prostřednictvím platformy Moodle.

Kurz je určen studentům a studentkám minimálně se znalostí anglického jazyka na úrovni B1+/B2-.
Cílem tohoto kurzu je prohloubení výchozí gramatické znalosti, osvojení slovní zásoby z oblasti odborného jazyka a rozvoj všech čtyř jazykových dovedností ve vztahu k potřebám vysokoškolských studentů a studentek. Výstupní úroveň jazykových dovedností je B2, která odpovídá testované úrovni u zkoušky Cizí jazyk FF UK.
K zjištení své úrovně anglického jazyka mohou studenti a studentky využít testu vytvořeného Britskou radou. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/content
Poslední úprava: Zádrapová Blanka, Mgr. (06.02.2024)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v anglickém jazyce na úrovni B2, upevnění znalosti a používání odpovídajících gramatických struktur a osvojení slovní zásoby na této úrovni.

Poslední úprava: Černovský Pavel, Mgr. (02.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Kurz je zakončen zápočtem ohodnoceným 3 kredity, který je udělován po splnění následujících podmínek.

    • docházka
    • aktivní práce v hodině a pravidelné plnění všech úkolů zadaných prostřednictvím platformy Moodle
    • odevzdání min. 1 eseje (příprava na část Writing zkoušky B2)
    • úspěšné zvládnutí předepsané látky, které je ověřeno závěrečným testem (min. 60% správných odpovědí) 

Poslední úprava: Zádrapová Blanka, Mgr. (06.02.2024)
Literatura -

Základní učebnice: Brook-Hart, G., Jakeman, V. Complete IELTS Bands 5-6.5 (StudentsBook), CUP, 2012.

Doplňkové učebnice: HopkinsD., CullenP., Grammar for IELTS, CUP; CullenP., Vocabulary for IELTS, CUP; Murphy, R., English Grammar In Use, CUP; Vince, M., First Certificate Language PracticeMacmillan.

Doplňkové materiály budou mít studenti a studentky k dispozici v podobě kopií. 

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (14.06.2022)
Sylabus -

Osu kurzu tvoří učebnice Complete IELTS Bands 5-6.5. Doplňkové materiály pocházejí z přípravných učebnic na certifikované zkoušky, učebnic zaměřených na gramatiku či slovní zásobu a původních zdrojů v anglickém jazyce. Kurz rovnoměrně procvičuje všechny čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, mluvení a psaní.

Přehled probíraných jevů

Gramatické struktury: srovnávání, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, přítomný čas prostý, předpřítomný čas prostý a průběhový, členy

Témata a zaměření slovní zásoby: srovnávání významů podobných slov, slovotvorba, studium, internet

Poslední úprava: Zádrapová Blanka, Mgr. (06.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK