PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia literatury I - ASV200001
Anglický název: Introduction to the Study of Literature I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Helena Březinová, Ph.D.
Záměnnost : ADK200001, ANO200001, AUVODLV01
Je prerekvizitou pro: ASV200005
Je záměnnost pro: ADK200001, ANO200001
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Helena Březinová, Ph.D. (11.11.2019)
1. úvod, literární druhy; J. V. Jensen: „Ztracené lesy“
2. Karen Blixenová: „Povídka o perle“ In: Zimní pohádky
3. Karen Blixenová: „Žalov“ (vyprávěcí funkce)
4. Pär Lagerkvist: Barabáš (biblické motivy; kategorie trvání v románu)
5. výlet do 19. století: Steen Steensen Blicher: „Pozdní probuzení“, In: Pozdní probuzení (nespolehlivý vypravěč, implikovaný autor)
6. Helle Helle: „Bažanti“, „Jednou zjara“, „Jízdní řády“, In: Zbytky (smysl konců, vyprávěcí situace)
7. úvod do psaní odborné stati 1
8. úvod do psaní odborné stati 2
9. Helle Helle: Na dně (chronotop; metafora, symbol)
10. Martin A. Hansen: Lhář (vybrané kapitoly Franz K. Stanzel: Teorie vyprávění)
11. H. Ch. Andersen: „Princezna na hrášku“, „Křesadlo“, „Pastýřka a kominíček“ (närläsning, žánr pohádky, vyprávěcí funkce)
12. interpretace lyriky: Edith Södergranová (výbor básní ze sbírky Země, která není)
13. Lars Norén: Démoni, In: 3s3 (symbol, specifika dramatu)

Popis kurzu:
Studenti si při rozboru textů skandinávské literatury mají osvojit základní termíny a metody literární teorie. Součástí tohoto kurzu je i úvod do psaní odborné práce o literatuře.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Helena Březinová, Ph.D. (11.11.2019)

Aristotelés: Poetika

Auerbach, Erich: „Odysseova jizva“. In: Mimesis. Praha : Mladá fronta, 1998.

Čmejrková, Světla, Daneš, František, Světlá, Jindra: Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.

Haman, Aleš: Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany : H&H, 1999.

Hrabák, Josef. Poetika. Praha : Československý spisovatel, 1977.

Chatman, Seymour: Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno : Host, 2008.

Slovník severských spisovatelů. Dagmar Hartlová a kol. 2. vyd. Praha : Libri, 2004.

Kermode, Frank: Smysl konců. Brno : Host, 2007.

Petrů, Eduard: Úvod do studia literární vědy. Olomouc : Rubico, 2000.

Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha : Československý spisovatel, 1969.

Stanzel, Franz K. Teorie vyprávění. Praha : Odeon, 1988.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Helena Březinová, Ph.D. (11.11.2019)

Podmínky pro udělení atestace:

Nezbytná je minimálně padesátiprocentní docházka. Samotná zkouška má formu klasifikované písemné práce – interpretace textu. Dílo si studenti mohou vybrat ze seznamu povinné četby, lze však psát i o textu jiném, nicméně pouze po dohodě s vyučujícím. Práce musí mít rozsah 4 až 6 normostranam (1 NS = 1800 znaků), řádkování textu musí být dvojité.

Práce nesmí být pouhým převyprávěním děje, nesmí obsahovat biografické údaje o autorovi nemající přímou spojitost s interpretovaným textem, a musí se opírat nejméně o sekundární prameny, minimálně dva (např. Slovník severských spisovatelů, odborný časopis, citovat lze i z doslovu, apod.). Práce musí obsahovat seznam použité literatury.

Studenti práci odevzdají v poslední hodině semestru, a to v tištěné podobě, nikoli elektronicky. Pokud student obdrží známku nedostatečnou, práci po konzultaci s vyučujícím musí přepracovat. Student má možnost práci přepracovat nejvýš třikrát.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK