PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Galicijština I (pro začátečníky) - ASPV0055
Anglický název: Galician Language I (for beginners)
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: galicijština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Lucila González Alfaya, Ph.D.
Vyučující: Lucila González Alfaya, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. (01.09.2023)
Volitelný praktický kurz galicijského jazyka pro začátečníky. Vyučující je rodilá mluvčí. Hodiny probíhají v galicijštině, e-mailová komunikace je možná v angličtině nebo španělštině

Učitel: Lucila González Alfaya
Kontakt: lucilagalfaya@gmail.com
Konzultace: kdykoli po domluvě

1. Cíl kurzu
Na konci kurzu bude student schopen porozumět každodenním výrazům a správně je používat. Studenti získají také velmi obecné znalosti společenských konvencí a kulturních odkazů galicijské kultury. Student bude schopen představit sebe i ostatní a bude rozvíjet schopnost klást otázky týkající se interpersonálních vztahů, jako jsou vkus, preference, zájmy a zvyky jeho nejbližšího okolí. Student bude schopen komunikovat jednoduchým způsobem a podpořit partnera v komunikaci. <br>

2. Příručka:
Příručkou pro kurz bude Jaime Corpas, Margarita Chamorro, Ivonete da Silva, Xaquín Núñez, Aula de galego 1, (Xunta de Galicia, 2008). V tomto semestru se budeme zabývat lekcemi 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Digitální soubor naleznete na tomto odkazu: https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-lingua/celga/celga-1/material-alumno/Manual_Aula_de_Galego_1_libro_completo_red.pdf.

3. Další doporučená literatura:
VVAA. (2012): Vencello. Lingua e cultura galega para estudiantes de fóra de Galicia. Ed. Galerada. Španělsko. ISBN: 9788496786097

FEIXO, X. (2010): Galego século 21: Nova guía da lingua galega. Ed. Galaxia. A Coruña. ISBN: 9788498652642

VVAA. (2007): Diccionario fraseolóxico siglo XXI. Edicións do Cumio. ISBN:
9788482890272
VVAA. (2007): Slovník haličštiny pro začátečníky. Ed. Susaeta ISBN: 9788467703993

4. Obsah:
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- Představit se, pozdravit a rozloučit se.
- Vyjádřit své záměry a zájmy.
- Doporučit, jak se učit jazyk.
- Identifikovat a popsat osoby.
- Vyjadřovat podobnosti mezi lidmi.
- Ptát se na vkus a zájmy a porovnávat je.
- Vyjadřovat existenci a polohu.
- Popsat objekty.
- Srovnávat.
- Mluvit o svém okolí.
- Vyjádřit četnost.
- Sdílet vlastní zvyky a zvyky cílové kultury.
- Navrhovat, přijímat a odmítat pozvání.
- Mluvit o minulých zkušenostech.
- Mluvit o dovednostech a schopnostech.

5. Hodnocení
Účast 30%
Závěrečné úkoly 30%.
Závěrečná zkouška 40%

Celkem 100%.

Závěrečné úkoly
Na konci každé lekce student vypracuje úkol v cílovém jazyce s využitím funkčních výrazů, slovní zásoby a gramatiky. Úkoly se budou týkat jejich osobních zkušeností a prověří schopnost vyjadřovat významy v galicijštině. K úkolu budou poskytnuty specifikace a kritéria hodnocení.

Účast
Hodiny zahrnují interakci a předpokládá se aktivní účast studentů. Vzhledem k důležitosti aktivit prováděných ve třídě, které jsou pro osvojování jazyka zásadní a také ho usnadní a zefektivní, se doporučuje nevynechat více než 30 % lekcí.

Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška se bude konat na konci semestru a bude se týkat učiva probíraného ve třídě. Bude se zabývat různými jazykovými dovednostmi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK