PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Intenzivní kurz sanskrtu IIa - ASN100008P
Anglický název: Intensive course in Sanskrit IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASN100008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Prerekvizity : ASN100007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Výuka na tomto stupni navazuje obsahově i metodicky na výuku Intenzivního kurzu sanskrtu I. Pokračuje ve výuce
podle zvolené učebnice a dokončuje přehlednou gramatiku v intencích prvního stupně. Postupně doplňuje ukázky
z vyprávěcí a epické literatury jako přípravu na obtížnější literární texty. Důraz se rovněž klade na domácí přípravu
a práci s textem a aktivní zvládnutí textu s ohledem na roli sanskrtu v současné komunikaci.
Osvojování aktivní praktické znalosti morfologie a syntaxe je usnadněno paralelně probíhající Deskriptivní
gramatikou sanskrtu. Pozornost je dále věnována důkladnému praktickému zvládnutí základů textové interpretace
v kontextu následujících tematických okruhů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Stejné pomůcky jako v intenzivním kurzu I:
Erhart, A. Sanskrt I, Popisná mluvnice. SPN, Praha 1967.

FRIŠ, O. Sanskrtská čítanka II (slovník). ČSAV, Praha 1956

Kielhorn, Fr. Grammatik der Sanskrit-Sprache. Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1965.

strnad, j., Zbavitel, D. Učebnice sanskrtu. Karolinum, Praha 2012.

Whitney, W. D. The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Motilal Banarsidas, Delhi 1988 (nebo jiné vydání).

Další literatura:
emeneau, M.B., van NOOTEN, B.A. Sanskrit Sandhi and Exercises. University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1968.

Kále, M.R. A Higher Sanskṛt Grammar. Gopa’l Na’ra’yen & Co., Bombay 1922 (nebo jiné vydání).

MONIER-WILLIAMS, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).

Whitney, W. D. Sanskrit Grammar. Motilal Banarsidas, New Delhi 1983 (nebo jiné vydání).

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Tematické okruhy:
Zimní semestr:

1. Deklinace konsonantních kmenů substantiv; participia, absolutiv a další nefinitní slovesné kategorie

2. Další možnosti vyjádření pádových vztahů - gramatikalizovaná slova a postpozice

3. Rozšiřování slovní zásoby

4. Přehled některých gramatických zvláštností, četba a překlad vybraných ukázek textů

5. Další možnosti vyjádření pádových vztahů - postpozice

Letní semestr:

1. Dokončení teoretického přehledu jazyka; procvičování vybraných jevů

2. Číslovky, komposita, atematické slovesné kmeny, reduplikované kmeny a další slovesné třídy

3. Důraz na některé další nezvyklé jazykové jevy - reduplikace, synonymita atd.

4. Četba ukázek textů se složitějšími gramatickými prvky, aktivní zvládání textového materiálu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK