PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dansk sprog I - ASK600030
Anglický název: Danish I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: dánština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Johannes Eske Andersen, M.A.
Vyučující: Johannes Eske Andersen, M.A.
Je záměnnost pro: ASK5N0002
Anotace -
Poslední úprava: Johannes Eske Andersen, M.A. (31.01.2024)
Kurset tager udgangspunkt i at kursisterne behersker dansk omtrent på B2-niveau. I kurset arbejder vi frem mod et mere avanceret niveau, hvor den studerende bl.a. skal arbejde med at forstå dialekter og dansk sprog uden klar defineret baggrund. Vi arbejder også med udtale og sproglig variation i præsentationer og samtale. En stor del af kurset vil være samtalebaseret. Tematisk vil vi arbejde med aktuelle tendenser i dansk, f.eks. med fokus på ironi, minoritetssprog, dialekt/sociolekt m.m. Materialet vil typsik bestå af kortere tekstuddrag, digte, noveller m.m. Der er også frihed til at de studerende selv kan bidrage med materiale og foreslå aktiviteter baseret f.eks. på deres specialearbejde.
Literatura -
Poslední úprava: Johannes Eske Andersen, M.A. (29.01.2024)

Andersen, Margrethe Heidemann: ”Techno og links: stavning og bøjning af engelske ord i dansk” i: Sproglige åbninger. (Red. Pia Jarvad m.fl.) Hans Reitzels Forlag 2001.

Andersen, Margrethe Heidemann og Pia Jarvad: Yes, det er coolt. Dansk Sprognævn 2019.

Dansk Sproghistorie. DSL 2020.

Gottlieb, H., 2004. Danish Echoes of English. Nordic Journal of English Studies, 3(2), pp.39–65. DOI: http://doi.org/10.35360/njes.161

Herslund, Michael: ”Modalverbernes infinitiv” i: Sprognævnets skriftserie 1. DSN 2007. https://dsn.dk/udgivelser/sprognaevnets-udgivelser/sprognaevnets-skriftserie-1/ved-lejlighed/modalverbernes-infinitiv

Jarvad, Pia: Det danske sprogs status i 1990’erne med særligt henblik på domænetab. DSN 2001. https://dsn.dk/arkiv/meddelelser/dansk_status.pdf

Jørgensen, J. Normann og Pia Quist: Unges sprog. Hans Reitzels Forlag 2008.

Korzen, Iørn: “Sprogtypologi og ordklassefunktion” i: Ny Forskning i Grammatik 12, 2005. file:///C:/Users/galle/Downloads/23858-Artikeltekst-55256-1-10-20160629.pdf

Sørensen, Knud: A Dictionary of Anglicisms in Danish. Munksgaard 1997.

Thøgersen, J., 2004. Attitudes towards the English influx in the Nordic countries: A quantitative investigation. Nordic Journal of English Studies, 3(2), pp.23–38. DOI: http://doi.org/10.35360/njes.160

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Johannes Eske Andersen, M.A. (29.01.2024)

Zápočet

Fås ved ”aktiv, tilfredsstillende deltagelse”, dvs.:

75 procents tilstedeværelse

Aflevering af skriftlige opgaver samt mundtlige præsentationer

Afsluttende test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK