PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dansk sprog I - ASK600030
Anglický název: Danish I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: dánština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Johannes Eske Andersen, M.A.
Vyučující: Johannes Eske Andersen, M.A.
Je záměnnost pro: ASK5N0002
Anotace -
Poslední úprava: Johannes Eske Andersen, M.A. (27.09.2022)
Kurset tager udgangspunkt i at kursisterne behersker dansk omtrent på B2-niveau. I kurset arbejder vi frem mod et mere avanceret niveau, hvor den studerende bl.a. skal arbejde med at forstå dialekter og dansk sprog uden klar defineret baggrund. Vi arbejder også med udtale og sproglig variation i præsentationer og samtale. En stor del af kurset vil være samtalebaseret.
Tematisk vil vi arbejde med aktuelle tendenser i dansk, særligt med fokus på humor, ironi og sarkasme. I den forbindelse vil vi kigge på minoritetssprog, dialekt/sociolekt og andre skandinaviske sprog (som i Klovn på Bornholm/Sverige eller anden satire).
Vi kommer også til at arbejde med stilmæssige virkemidler, stilistisk defineret ordforråd (bl.a. geografisk og socialt) og sproglige konnotationer f.eks. i forbindelse med ironiske og humoristiske udtryk.

Materialet vil bestå af kortere tekstuddrag, digte, noveller m.m. Eftersom humor og satire ofte fremtræder i serier og sketches, vil der også blive inddraget videoer og serieafsnit.
Der er også frihed til at de studerende selv kan bidrage med materiale og foreslå aktiviteter baseret f.eks. på deres specialearbejde.
Literatura -
Poslední úprava: Johannes Eske Andersen, M.A. (22.09.2022)

...

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Johannes Eske Andersen, M.A. (27.09.2022)

Zápočet

Fås ved ”aktiv, tilfredsstillende deltagelse”, dvs.:

75 procents tilstedeværelse

Aflevering af skriftlige opgaver samt mundtlige præsentationer

Afsluttende test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK