PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Exkurze pro skandinavisty - ASK500355
Anglický název: Field trip for the students of Scandinavian studies
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: dánština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Helena Březinová, Ph.D.
PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (16.02.2023)
Interkulturalita, někdy také nazývaná jako mezikulturnost, je významným fenoménem, který se s postupující globalizací a světovou migrací stává obzvlášť aktuálním. Obecně řečeno se pod pojmem interkulturalita rozumí vzájemná interakce různých kulturních skupin, které se mohou lišit např. etnickým původem, náboženstvím nebo jazykem. Interkulturalita tak ze své podstaty popírá homogenitu a poukazuje na rozmanitost kultury.I Skandinávie prošla a prochází řadou kulturních střetů, ať již se jedná o kolonialismus nebo současnou migraci. Tento seminář se bude věnovat interkulturalitě ve skandinávském prostředí s přihlédnutím k její reflexi v literatuře. Vedle teoretického ukotvení stěžejních pojmů a přehledu nejdůležitějších kulturních interakcí na Severu se proto zaměříme na skandinávskou migrační a postkoloniální literaturu. Je doporučeno číst vybrané texty v originálních jazycích, všechny ale byly přeloženy do češtiny, takže se kurzu mohou zúčastnit i jazykově ještě ne tak zdatní studenti. Z předložených textů se budou číst pouze úryvky.

Probírané okruhy:
1) Úvod do kurzu, vymezení základních teoretických termínů
2) Kulturní interakce ve Skandinávii – diachronní a synchronní přehled
3) Migrace do a ze Skandinávie
4) Migrační literatura, Alan Meškovič: Enmandstelt (2016)
5) Kolonialismus a Skandinávie
6) Postkoloniální literatura, Mich Vraa: Håbet (2016)
7) Kolonizace Grónska, Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden (2012)
8) Grónská literatura, Niviaq Korneliussen: Blomsterdalen (2020)
9) Faerské ostrovy a faerská literatura, William Heinesen: Den sorte gryde (1949)
10) Sámové a sámská literatura, Johan Turi: Vyprávění o životě Sámů (1910)
11) Finsko-švédská literatura, Matilda Södergran: Nell (2021)
12) Závěrečná diskuze
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (16.02.2023)

Primární literatura bude představena a dohodnuta v kurzu.

Sekundární literatura:

Ekman, Michel (ed.): Finnlands svenska litteratur 1900-2012. Helsingfors: Sällskapet, 2014.

Hingarová, Hubáčková, Kovář (eds.): Sámové. Jazyk, literatura a společnost. Pavel Mervart, 2009.

Humpál, Martin; Březinová, Helena (eds.): Migration and Identity in Nordic Literature. Praha: Karolinum 2022.

Leskovec, Andrea: Einführung in die interkulturelle Literaturwissenschaft. Darmstadt: WBG, 2011.

Loomba, Ania: Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfältTankekraft, 2008.

Thisted, Kirsten: "Danske Grønlandsfiktioner. Om billedet af Grønland i dansk litteratur." In: Kosmorama 232, 2003, s. 32-67.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (16.02.2023)

Přítomnost na semináři (80%), aktivní účast a domácí příprava.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK