PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Staroseverská literatura II - ASK500338
Anglický název: Old Norse Literature II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (08.02.2024)
STAROSEVERSKÁ LITERATURA II

Popis semináře:

Seminář navazuje na první část, jež proběhla v zimním semestru, studenti necméně mohou absolvovat letní semestr i jednotlivě.
Seminář nabídne seznámení s hlavními žánry a proudy staroseverské literatury a jejich vývojem v období, jež lze zhruba vymezit lety 800-1397 (s možným přesahem v obou směrech). Pochopitelným doplněním tohoto záměru bude i stručná charakterizace podmínek, v nichž severská literatura vznikala, a které formovaly její dochovanou podobu stejně jako nástin současných názorů na vznik a společenskou funkci jednotlivých staroseverských literárních žánrů. Po absolventech bude požadována příprava na jednotlivá sezení a nastudování povinné primární a sekundární literatury ze seznamu a dalších děl, jež budou k dispozici v aparátu semináře.
Seminář je možno absolvovat se zápočtem či zkouškou. Zápočet bude udělen za úspěšné absolvování krátkého testu z dějin staroseverské literatury, zkouška bude udělena po soustavnějším prozkoumání znalostí dějin staroseverské literatury.
Od studentů se očekává, že se budou průběžně připravovat četbou primární, případně sekundární literatury, jež jim bude poskytnuta. Samozřejmým předpokladem k absolvování je aktivní účast na diskuzi v průběhu semináře.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK