PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Česko-skandinavské vztahy ve 20.století - ASK500313
Anglický název: Czech-Nordic Relations in the 20th Century
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Záměnnost : ADK210015, ANO210015
Je záměnnost pro: ANO210015, ADK210015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VLKOV6AS (04.10.2020)
Výběrový kurz seznámí s česko-skandinávskými vztahy ve 20. století, které byly zásadně determinované politickými událostmi v obou zemích a ve světě. Představí klíčové osobnosti, které významně přispěli k rozvoji vzájemných styků, a to jak na úrovni politické, kulturní i společenské.
Studenti se budou moci podílet na dílčích výzkumných úkolech dle svého zájmu (sběr a interpretace pramenů, vyhledávání pamětníků, kratší překlady vzpomínek a dalších ego-dokumentů).
Na přednáškách vystoupí pozvaní hosté. V rámci kurzu budou zorganizovány návštěvy vybraných archivních institucí, ve kterých jsou uchované materiály k česko-skandinávským vztahům.
Výběrový semestrální kurz je určen studentům bakalářského a magisterského studia oddělení skandinavistiky. Přednášky budou vedené v češtině, přednášky zahraničních hostů pak v angličtině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: VLKOV6AS (04.10.2020)

Požadavky k udělení 5 kreditů: účast na přednáškách, 2 výzkumné úkoly, četba textu, prezentace knihy/dokumentů a závěrečný test.

Návštěva archivu proběhne mimo výuku (dle možností dané instituce a studentů). 

Četba bude k dispozici na Moodle UK.

Výzkumné úkoly tvoří páteřní zapojení studentů v kurzu. V minulých letech výzkumným úkolem byl, například, překlad pamětí Čechoslováků z pobytu ve Skandinávii /2 str./, pátrání po nuceně nasazených Češích v Norsku nebo popularizační výstup.

 

Požadavky:

·         účast (max. 2 absence) 20%

·         2 výzkumné úkoly a jejich prezentace 40%

·         průběžná četba na přednášky vč. její zhodnocení 20%

·         závěrečný test 20%.

 

Atestace: nad 65% prospěl/a, nad 75% velmi dobře, nad 85% výborně

Literatura
Poslední úprava: VLKOV6AS (04.10.2020)

Povinná četba:

1)     přehledové dějiny 20. století k Norsku/Dánsku/Švédsku a jedna odborná publikace (monografie) k vybranému časovému úseku,

2)     beletristické /popularizační publikace (vzpomínky, paměti, svědectví), 2x

3)     odborné články 8x

4)     webové portály (detailně prostudovat tři české a dva skandinávské weby)

5)     dobové materiály (korespondence, zprávy, časopisy) zajistí vyučující), cca 100 s.

6)    kvalifikační práce (bakalářka, DP), 1x)

 

Magistři navíc: přehledové dějiny a beletrie z každého skandinávského státu (celkem 6 publikací), dále 3 odborné články ve skandinávském jazyce dle vlastního výběru

Každý si připravuje průběžně svůj vlastní seznam četby (pošle do složky četba na MS Teams do 17. 11. 2020).

 

Seznam četby visí na Moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: VLKOV6AS (04.10.2020)

Program kurzu

1) [středa 7. 10.] Nástin česko-skandinávských vztahů, představení kurzu

2) [středa 14. 10.] Diplomatické vztahy mezi ČSR a Skandinávii

3) [středa 21. 10.] Osobnosti čs. původu ve Skandinávii 1. pol. 20. století: Václav Marek

4) [středa 28. 10.] státní svátek (výuka odpadá)

    [čtvrtek nebo pátek 29. -30. 10.] návštěva Archivu Ministerstva zahraničí

5) [středa 4. 11.] Česko-skandinávské vztahy za 2. sv. války: Čechoslováci ve Skandinávii I

6) [středa 11. 11.] Česko-skandinávské vztahy za 2. sv. války: Čechoslováci ve Skandinávii II

8) [středa 25. 11.] České židovské děti v Dánsku

9) [středa 2. 12.] Dánové v Terezín

10) [středa 9. 12.] Čs. exil ve Skandinávii – návštěva Knihovny Libri prohibiti

11) [středa 16. 12.] Kulturní diplomacie ČR ve Skandinávii

12) [středa 6. 1.] Současné politické, kulturní a společenské vztahy

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: VLKOV6AS (04.10.2020)

Kurz je určen studentům Skandinavistiky, případně dalším zájemcům z UK.

Kurz je možné zapsat jako náhradu za Dějiny Skandinávie II. (pro studenty, kteří absolvovali Dějiny I.)

 

Kurz bude probíhat on-line, a to na platformě MS. Rozpis četby a závěrečný test je na Moodle 1 UK. Studenti se do obou systémů zaregistrují před začátkem kurzu.

Kód kurzu v Moodlu I:  ASK500313

Kód do MS Teams Skandinavistika!:  ga7damu

 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. (16.02.2021)

Zapsaní studentisi před začátkem kurzu nainstalují aplikaci MS Teams.

Je potřeba mít funkční kameru a audio, jakož i aktualizovat svůj e-mail v SISu (na tento e-mail bude poslána pozvánka k on-line výuce).

 

Těším se na Vás!!!

 

Kurz je vypsán poprvé na FF UK, a to díky projektu: Česko-norská memorabilia, financovaného fondy EHP.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK