PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Textualita ve středověké Skandinávii. Vybrané problémy. - ASK500181
Anglický název: Textuality In Medieval Scandinavia. Selected Issues.
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Markéta Ivánková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK