PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cvičení ze švédské syntaxe - ASK500058
Anglický název: Practical Swedish Syntax (Bc. programme)
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: švédština, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Anotace
Cvičení ze švédské syntaxe jsou volitelný doplňkový kurz k přednášce Syntax švédštiny. Jeho cílem je jak procvičování jevů probíraných na přednáškách v praxi, tak i další prohloubení teoretických znalostí ze švédské syntaxe. Soustředíme se na pravidla slovosledu, podrobný větný rozbor, klasifikaci a fungování větných členů ve švédštině, zákonitosti stavby švédského textu i na používanou terminologii.
Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (09.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

- pravidelná samostatná příprava

- včasné odevzdávání domácích úloh

- aktivní účast v závěrečné diskusi s vlastním příspěvkem

Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (09.02.2024)
Literatura

- HULTMAN, Tor G. Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003.

- JOSEFSSON, Gunlög. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur. 2009.

- JÖRGENSEN, Nils, SVENSSON, Jan. Nusvensk grammatik. Malmö: Gleerup, 1991.

- TELEMAN, Ulf et al. Svenska akademiens grammatik. Del 3: Fraser. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.

- TELEMAN, Ulf et al. Svenska akademiens grammatik. Del 4: Satser och meningar. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.

- THORELL, Olof. Svensk grammatik. 2. uppl. Stockholm: Esselte Studium, 1987.

- WIJK-ANDERSSON, Elsie. Ny grammatik: det svenska språkets struktur. Uppsala: Hallgren & Fallgren studieförlag, 2002.

Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (09.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK