PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Staroseverská literatura II - ASK500026
Anglický název: Old Norse Literature II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (15.02.2020)
Laické povědomí o staroseverské literatuře (ale i velká část odborného bádání o ní), jsou charakterizovány synchronním přístupem. Staroseverská literatura se z takového úhlu pohledu jeví jako svého druhu bludný balvan v literatuře středověké Evropy, masa pradávných textů neurčitého stáří, jež jsou klíčem k náboženství, světonázoru a morálce pohanských vikingů.
Ač je takový názor v jistém smyslu a v případě některých žánrů oprávněný, najisto ho nemůžeme akceptovat obecně. Dochovaná staroseverská literatura pokrývá – a to i tehdy, když ponecháme stranou runové nápisy – období pěti set let, jež naplňovaly zásadní politické, náboženské i společenské otřesy: příchod křesťanství, sjednocení jednotlivých skandinávských království, nástup feudalismu. A bylo by opravdu s podivem, kdyby v podobném období literatura neprošla hlubokou proměnou.
A tak chceme projednou přistoupit ke staroseverské literatuře z jiného úhlu: nehledat kontinuitu a stálost, ale právě naopak: soustředit se na to, co se změnilo, sledovat postup od raného k pozdnímu, ptát se, jak se proměňovaly žánry, styly a témata. Metodou srovnání různých textů v rámci vývojové osy bychom rádi odkryli alespoň ty nejzákladnější tendence, které se ve vývoji staroseverské literatury projevily.
Předpokladem udělení atestu, je pravidelná účast, participace v diskusích a ochota připravovat se četbou primárních textů a přednášet referáty k vybraným tématům. Znalost staroseverštiny se nepředpokládá.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK