PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Syntax švédštiny - ASK230011
Anglický název: Swedish Syntax
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: švédština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Anotace
Kurz seznámí posluchače se základy švédské syntaxe ze synchronního hlediska. Zaměří se na specifika jednotlivých větných členů a jejich postavení i sémantických rolí ve švédské větě. Podrobně se budeme věnovat také pravidlům slovosledu ve švédštině, větnému rozboru na základě Diderichsenovy teorie polí, problematice hlavních a vedlejších vět či textové syntaxi. Přednáška bude probíhat ve švédštině a bude doplněna volitelným kurzem Cvičení ze švédské syntaxe.
Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (09.02.2024)
Literatura

Povinná studijní literatura:

- Språkriktighetsboken. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 93, Stockholm 2005.

 

Doporučená studijní literatura:

- HOLM, Lars, LARSSON, Kent. Svenska meningar. Lund: Studentlitteratur, 1976/1980.

- HULTMAN, Tor G. Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003.

- JOSEFSSON, Gunlög. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur. 2009.

- JÖRGENSEN, Nils, SVENSSON, Jan. Nusvensk grammatik. Malmö: Gleerup, 1991.

- NYLUND, Elizabeth, HOLM, Britta. Deskriptiv svensk grammatik. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1993.

- TELEMAN, Ulf et al. Svenska akademiens grammatik. Del 3: Fraser. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.

- TELEMAN, Ulf et al. Svenska akademiens grammatik. Del 4: Satser och meningar. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.

- THORELL, Olof. Svensk grammatik. 2. uppl. Stockholm: Esselte Studium, 1987.

- WIJK-ANDERSSON, Elsie. Ny grammatik: det svenska språkets struktur. Uppsala: Hallgren & Fallgren studieförlag, 2002.

Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (09.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

- závěrečný test (tři pokusy)

- ústní prezentace odborného textu (švédsky)

Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (09.02.2024)
Sylabus

Tematické okruhy:    

• Fraslära

• Satsled

• Satsschema (ledföljd)

• Fältteori

• Semantiska roller

• Huvudsatser

• Bisatser

• Satsförkortningar

• Textbindningsmetoder

Poslední úprava: Dubec Pavel, PhDr., Ph.D. (22.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK