PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Morfologie švédštiny - ASK230010
Anglický název: Swedish Morphology
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: švédština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Anotace - švédština
Svensk morfologi är en fördjupningskurs i svensk grammatik, som inriktas på den synkrona beskrivningen av språket både i teori och praktiken. Under höstterminen får kursdeltagarna en detaljerad framställning av nominalböjningen och verbsystemet i svenska i form av tematiska föreläsningar som blir uppföljda av praktiska övningar. Studenterna får också grundläggande inblick i svensk lingvistisk terminologi och kommer att läsa korta språkvetenskapliga texter.
Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
Literatura - švédština

- BOLANDER, Maria. Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber, 2012.

- HULTMAN, Tor G. Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003.

- JÖRGENSEN, Nils, SVENSSON, Jan. Nusvensk grammatik. Malmö: Gleerup, 1991.

- NYLUND, Elizabeth, HOLM, Britta. Deskriptiv svensk grammatik. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1993.

- Språkriktighetsboken. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 93, Stockholm 2005.

- TELEMAN, Ulf et al. Svenska akademiens grammatik. 2, Ord. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.

- THORELL, Olof. Svensk grammatik. 2. uppl. Stockholm: Esselte Studium, 1987.

- WIJK-ANDERSSON, Elsie. Ny grammatik: det svenska språkets struktur. Uppsala: Hallgren & Fallgren studieförlag, 2002.

Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
Požadavky ke zkoušce - švédština

Attest: zápočet

Villkor för att få godkänt:      

- skriftligt prov på slutet av terminen

- regelbunden och aktiv närvaro på lektionerna (min. 75 %)

- kort muntlig presentation

Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK