PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sprogøvelser II - ASK220002
Anglický název: Practical Language Course - Danish II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: dánština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Johannes Eske Andersen, M.A.
Prerekvizity : ASK220001
Je prerekvizitou pro: ASK220003
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Johannes Eske Andersen, M.A. (16.02.2022)
Kursus i at tale og forstå dansk på begynderniveau. Fokus er på mundtlig og skriftlig kommunikation i en praktisk anvendelig og nutidig dansk kontekst. Der vil være lytte-, udtale-, skrive-, og læseøvelser samt indslag fra dansk kultur.

(Eng.)
Course in speaking and understanding Danish at beginner level. The focus is on speaking and writing in a practically applicable and contemporary Danish context. Exercises includes listening, pronunciation, writing and reading . There will also be features from Danish culture.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Johannes Eske Andersen, M.A. (16.02.2022)

80 % opmøde
- afsluttende test
- Besvarelse af alle øvelser/opgaver

(Eng.) 
- 80% attendance
- final test
- completion of all exercises / tasks

Literatura
Poslední úprava: Johannes Eske Andersen, M.A. (16.02.2022)

Sådan 1 – begynderdansk for udlændinge (Gyldendal); af Frank Sebastian Hansen og Einar Helleland.  

Bogen findes både som fysisk bog og som I-bog. Det anbefales at købe bogen som fysisk bog, da den vil blive anvendt på både første og andet semester.

På bogens hjemmeside ([https://saadan1.ibog.gyldendal.dk)/]https://saadan1.ibog.gyldendal.dk) er der gratis ekstramateriale tilgængeligt. Det drejer sig bl.a. om lydfiler til alle kapitler.  

Der vil løbende blive suppleret med andet materiale.  

(Eng.) Sådan 1 – begynderdansk for udlændinge (Gyldendal); by Frank Sebastian Hansen and Einar Helleland. 

It is recommended to buy the book in the physical version. It will be used both at 1. and 2. semester. 

On the books web-page ([https://saadan1.ibog.gyldendal.dk)/]https://saadan1.ibog.gyldendal.dk), there is acces to free material, suuch as audio-files for all chapters. 

Other material will be supplemented on an ongoing basis.

Sådan 2 – begynderdansk for udlændinge (Gyldendal); af Frank Sebastian Hansen og Einar Helleland.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK