PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fonetika norštiny I - ASK210007
Anglický název: Norwegian Phonology I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: norština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Jens Nielsen, M.A.
Vyučující: Jens Nielsen, M.A.
Anotace -
Tema for kurset er uttalen i norsk fra et nybegynnernivå. Det vil undervises i uttalen av enkeltlyder, samt rytme, betoning og intonasjon i ord og fraser. Kurset henger sammen med Språkøvelser I - ASK210001.

Poslední úprava: Nielsen Jens, M.A. (21.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

For å bestå kurset kreves:

- deltakelse i undervisningen

- 80 % oppmøte i undervisningen


- Bestå skriftlig prøve

Kurset må bestås før å kunne ta Fonetika norštiny 2 (oppfølgerkurset) i sommersemesteret 2024.    

Poslední úprava: Nielsen Jens, M.A. (20.09.2023)
Sylabus -

Materiale vil bli delt med studentene.

Poslední úprava: Vigrestad Tone, Mgr. (21.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK