PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Språkøvelser I - ASK210001
Anglický název: Practical Language Course - Norwegian I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: norština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Jens Nielsen, M.A.
Vyučující: Jens Nielsen, M.A.
Je prerekvizitou pro: ASK210002
Anotace -
Dette er et nybegynnerkurs i norsk. Man vil lære grunnleggende strukturer, og både muntlige og skriftlige øvelser vil bli en sentral del av kurset. Ved fullført kurs bør studenten ha et grunnleggende ordforråd i norsk og grunnleggende ferdigheter i grammatikken. Kurset henger sammen med Norwegian Phonology I - ASK210007.
Poslední úprava: Nielsen Jens, M.A. (21.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

For å bestå kurset må studenten ha fullført følgende:

- deltakelse i undervisningen

- 80 % oppmøte i undervisningen

- innlevering av 5 skriftlige oppgaver

- én muntlig framføring

- bestått muntlig og skriftlig test i slutten av semesteret

 

Alle de ovennevnte kravene må være oppfylt for at studenten skal kunne bestå kurset.

Bestått kurs er et krav for å kunne ta kurset Språkøvelser 2 (oppfølgingskurset) i sommersemesteret 2021.

 

Poslední úprava: Nielsen Jens, M.A. (11.09.2023)
Sylabus -

Syllabus:

Norwegian on the web (https://www.ntnu.edu/web/nox/info/toc)

Nå begynner vi! (Lønn, 2015) [Will be available from library and/or class]

Norský svět (Vrbová, 2022) [Recommended purchase for self-study]

Norský svět online: https://www.severskejazyky.cz/norstina/ucebnice/

+ Handouts given in class

++ Resources made available through semesterplan in Teams room 

Poslední úprava: Nielsen Jens, M.A. (11.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK