PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lingvistický proseminář - ASK200002
Anglický název: Linguistic Proseminar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (35)
letní:neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Mgr. David Šimeček, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Anotace -
Kurz je rozdělen do dvou částí - 1. synchronní část se zabývá lingvistickou terminologií a základními principy hlavních jazykovědným disciplín, jednotlivé jevy jsou vysvětleny na příkladech z češtiny a skandinávských jazyků, 2. diachronní část se soustředí zejména na historický vývoj skandinávských jazyků.
Poslední úprava: Dubec Pavel, PhDr., Ph.D. (24.09.2020)
Literatura -

Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. ISV. Praha 2000.

Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Karolinum. Praha 2001.

Hrbáček, J.: Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Karolinum. Praha 1994.

Kol. autorů: Příruční mluvnice češtiny. Lidové noviny. Praha 2001.

Berkov, V. P.: Současné germánské jazyky. Praha 2002.

Kol. autorů: Minority Languages – The Scandinavian Experience. Oslo 1992.

Vikør, L. S.: The Nordic Languages. Their Status and Interrelations. Oslo 1993.

The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Red. O. Bandle. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2005.

Poslední úprava: Dubec Pavel, PhDr., Ph.D. (22.02.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Kurz je ukončen písemným zápočtovým testem, který shrnuje (teoreticky i prakticky) témata probraná během semestru.

Poslední úprava: Dubec Pavel, PhDr., Ph.D. (24.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK