PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do kvantitativní lingvistiky - ASJ500048
Anglický název: Introduction to Quantitative Linguistics
Zajišťuje: Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (27.01.2015)
Seminář uvádějící účastníky do soudobé kvantitativní větve empirické lingvistiky. Po nahlédnutí do jejích
epistemologických a metodologických východisek (nástrahy testování hypotéz, redukcionistického a
funkcionálního modelování) a krátkém historickém exkurzu (Zipfův, Herdanův a Menzerathův zákon, synergetická
lingvistika) následuje uvedení do komplexity, redundance a dalších pojmů teorie informace a jejich významu pro
zkoumání jazyka a textů.
Těžiště semináře je v modelování jazyka jakožto dynamicky stabilního sebeorganizujícího se systému pomocí
buněčných automatů a víceagentových počítačových simulací.

Přednášku zajišťuje Mgr. Jiří Milička.

Základní literatura:

Gabriel Altmann. (1980). Prolegomena to Menzerath’s law. In: R. Grotjahn (Ed.), Glottometrika 2. Bochum:
Brockmeyer.
Reinhard Köhler (ed.) (2005): Quantitative Linguistics. An International Handbook.
Andrej Kolmogorov (1965): Three Approaches to the Quantitative Definition of Information. Problems Information
Transmission 1 (1): 1–7.
Pierre-Yves Oudeyer (2006): Self-Organization in the Evolution of Speech (Studies in the Evolution of Language).
Oxford University Press.
Stephen Wolfram (2002): A New Kind of Science. Wolfram Media Inc. Champaign.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (15.02.2016)

Gabriel Altmann. (1980). Prolegomena to Menzerath’s law. In: R. Grotjahn (Ed.), Glottometrika 2. Bochum: Brockmeyer.

Reinhard Köhler (ed.) (2005): Quantitative Linguistics. An International Handbook.

Andrej Kolmogorov (1965): Three Approaches to the Quantitative Definition of Information. Problems Information Transmission 1 (1): 1-7.

Pierre-Yves Oudeyer (2006): Self-Organization in the Evolution of Speech (Studies in the Evolution of Language). Oxford University Press.

Stephen Wolfram (2002): A New Kind of Science. Wolfram Media Inc. Champaign.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (15.02.2016)

Seminář uvádějící účastníky do soudobé kvantitativní větve empirické lingvistiky. Po nahlédnutí do jejích epistemologických a metodologických východisek (nástrahy testování hypotéz, redukcionistického a funkcionálního modelování) a krátkém historickém exkurzu (Zipfův, Herdanův a Menzerathův zákon, synergetická lingvistika) následuje uvedení do komplexity, redundance a dalších pojmů teorie informace a jejich významu pro zkoumání jazyka a textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK