PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do metod sociálních věd - ASGV10006
Anglický název: Introduction to the methods of social sciences
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Diviák
Mgr. Michaela Kudrnáčová
Mgr. Jaromír Mazák
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Kyselá, Ph.D. (14.06.2018)
Blok 1: Metoda a metodologie ve společenských vědách
1. Věda, výzkum, empirie
2. Přehled metodologického ekosystému ve společenských vědách

Blok 2: Vybrané metody společenskovědního výzkumu
3. Experiment
4. Výběrové šetření
5. Dotazník I
6. Dotazník II
7. Obsahová analýza; případová studie; standardizované pozorování

Blok 3: Analýza a interpretace dat
8. Interpretace dat
9. Analýza dat

Blok 4: Syntéza – metoda v procesu výzkumu
10. Volba výzkumných metod
11. Formulace výzkumné otázky, hypotéz a operacionalizace
12. Kritické čtení (odborných) textů z hlediska metod

Předmět posiluje kromě teoretické části i praktické cvičení, včetně práce s analytickými počítačovými programy,
čímž získávají studenti další dovednosti, které posílí jejich schopnosti v dalším studiu i uplatnění na trhu práce.
Studenti získají základní metodologickou průpravu pro realizaci oborových výzkumů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Kyselá, Ph.D. (14.06.2018)

Povinná

Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011.

Materiály distribuované formo e-learningu

Doporučená

Petrusek, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-799-0.

Bryman, Alan. Quantity and quality in social research. London: Routledge, 1988.

Bechhofer, Frank. a Paterson, Lindsay. Principles of research design in the social sciences. London: Routledge, 2000.

Babbie, E.: The Practice of Social Research, Wadsworth 1992.

Corbetta, P. (2003). Social Research: Theory, Methods and Techniques. London ; Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications Ltd.

Vaus, D. D. (2001). Surveys In Social Research (5 edition). London: Routledge.

Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2014). Mastering ’Metrics: The Path from Cause to Effect. Princeton ; Oxford: Princeton University Press.

Lieberson, S. (1987). Making It Count: The Improvement of Social Research and Theory. Berkeley: University of California Press.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK